ม็อบประมงยกพลบุกกระทรวงเกษตร ขอสัญญา11ข้อตั้งงบหมื่นล้านซื้อเรือคืน

เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“เฉลิมชัย” รับปากม็อบประมง 18 ธ.ค. พร้อมหารือแจงขั้นตอนการทำงานตามข้อเรียกร้อง 11 ข้อของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่การหยุดออกระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ การห้ามนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ และตั้งงบประมาณ 10,000 ล้านบาทซื้อเรือประมงนอกระบบ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 18 ธ.ค. 62 จะพบกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย พร้อมกับรับหนังสือร้องเรียนจากม็อบชาวประมงและชี้แจงสิ่งที่กระทรวงได้ดำเนินการตลอดเวลาที่เข้ามาทำงาน 5 เดือนเศษ ช่วยขจัดปัญหาตามข้อเรียกร้องของชาวประมงทั้งหมด แต่การแก้ไขกฎหมายจะต้องดำนินการภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบสากลการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU) ด้วย

ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่า สมาคมและชาวประมงทั่วประเทศอยากทราบความชัดเจนในการแก้ปัญหา 11 ข้อ“ชาวประมงและผู้ประกอบการต่อเนื่องมีความเดือดร้อนจากปัญหา IUU ของรัฐบาลตลอดเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลใหม่เข้ามาก็ไม่ได้แก้ปัญหา หากไม่ชัดเจนชาวประมงเกือบ 10,000 คนจะนอนพักค้างที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรอรัฐมนตรีให้ความชัดเจนในการช่วยเหลือ”

ทั้งนี้ข้อเรียกร้อง 11 ข้อของชาวประมงประกอบด้วย 1) ให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งหมดหยุดออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ที่กระทบต่ออาชีพประมง 2) ให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในช่วงที่มีการประชุมสภานิติบัญญัติ 3) ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว ให้รัฐบาลตั้งงบประมาณ 10,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2563

4) ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการช่วยเหลือชาวประมงในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง 5) ขอให้กรมประมง กรมจัดหางาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการอนุญาตให้ใช้กฎหมายมาตรา 83 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง 6) ขอให้ยกเลิก แก้ไข กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 7) เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ทดลองติด VMS ฟรี

8) ขอให้หยุดการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศโดยทันที 9) ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมงทั้งประเทศ 10) ขอให้คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ทบทวนแนวทางที่จะบังคับให้บริษัทจำหน่ายน้ำมันบังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟลีตการ์ด (Fleet Card) 11) ขอให้มีการทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงกรณีที่ถูกบังคับใช้จากกฎหมายประมงที่ไม่เป็นธรรม


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้ ในการประชุมประมงแห่งชาติจะเสนอเรื่องซื้อเรือวงเงิน 10,000 ล้านบาทเข้าที่ประชุม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ