เศรษฐกิจแผ่วทุบจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่พ.ย. 62 หด 10% พาณิชย์ยังมั่นใจทั้งปี 72,000 รายตามเป้าหมาย

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนพฤศจิกายน 2562 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 4,968 ราย ลดลง 571 รายจาก 5,539 ราย หรือประมาณ 10% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน รวม 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน 2562) มีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมจำนวน 68,327 ราย เพิ่มขึ้น 0.4% หรือคิดเป็น 320 ราย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำนวน 68,007 ราย ส่วนประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร

มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 21,395 ล้านบาท รวมมูลค่าทุน จดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. 62 มีจำนวน 306,013 ล้านบาท ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ เดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวน 2,393 ราย ลดลง 89 รายจาก 2,482 รายหรือประมาณ 4% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมจำนวนธุรกิจเลิกสะสม 11 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. 62 มีจำนวน 16,463 ราย เพิ่มขึ้น 1% คิดเป็น 199 ราย ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 16,264 ราย และประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

มูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,409 ล้านบาท รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ย. 62 มีจำนวน 90,368 ล้านบาท ปัจจุบันมีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 30 พ.ย. 62) จำนวน748,942 ราย มูลค่าทุน 18.24 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ดี แนวโน้มการจัดตั้งธุรกิจปี 2562 คาดว่าจะอยู่ที่ ประมาณ 72,000 ราย


ขณะที่ การลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว เดือนพฤศจิกายน 2562 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 56 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 22 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 34 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 18,011 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 21 ราย เงินลงทุน 8,534 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 11 ราย เงินลงทุน 567 ล้านบาท และมาเลเซีย 4 ราย เงินลงทุน 126 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2562 คนต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จำนวน 561 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 185,829 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรากฏว่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 73,283 ล้านบาท หรือ 65% เนื่องจากใน ปี 2562 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง อาทิ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการออกแบบทางวิศวกรรมและบริหารจัดการโครงการรื้อถอนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในทะเล บริการออกแบบติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ และบริหารจัดการโครงการประตูกั้นชานชาลาแบบครึ่งความสูง เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ