เงินเฟ้อ 2562 เพิ่มแค่ 0.71% พาณิชย์จับตาภัยแล้งดันเงินเฟ้อปี 2563 เพิ่ม 0.8%

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) เดือนธันวาคม เท่ากับ 102.62 สูงขึ้น 0.87% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าและเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกันในอัตราสูงสุดในรอบ 5 เดือน และเป็นการสูงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยปัจจัยหลักมาจากราคาอาหารสดที่สูงขึ้นและการหดตัวของราคาพลังงาน ซึ่งหดตัวน้อยที่สุดในรอบ 8 เดือน และการสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อก็เป็นไปตามของการสูงขึ้นของหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สูงขึ้น 1.73% จากข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้น 8.75% เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่และสัตว์น้ำ สูงขึ้น 2.21% ส่วนสินค้าที่ลดลง เช่น ผักสด ลดลง 1.90% เครื่องประกอบอาหาร ลดลง 0.02%

ส่วนหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น 0.83% เช่น หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล สูงขึ้น 0.61% หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้ส สูงขึ้น 0.25% ส่วนกลุ่มที่ลดลง ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 0.59% การสื่อสาร ลดลง 0.05% หมวดยาสูบและเคคื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ลดลง 0.12 อย่างไรก็ดี เงินเฟ้อเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือพฤศจิกายน 2562 เพิ่มขึ้น 0.01% ส่งผลให้ทั้งปี สูงขึ้น 0.71%

สำหรับความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 422 รายการ เทียบกับเดือนช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่ามีสินค้าปรับสูงขึ้น 239 รายการ อาทิ ข้าวสารเหนียว ข้าวสารเจ้า เนื้อสุกร ไข่ไก่ กับข้าวสำเร็จรูป ค่าโดยสารประจำทาง 1 ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเดินทางไปเยี่ยมญาติและทำบุญ (ค่าเช่ารถตู้) ค่าเช่าบ้าน สินค้าลดลง 101 รายการ อาทิ ผักคะน้า ผักชี มะนาว ลองกอง น้ำมันพืช นมผง แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอลล์ 95 น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสินค้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา 82 รายการ

อย่างไรก็ดี อัตราเงินฟ้อทั้งปี 2562 อยู่ที่ 0.71% โดยยังอยู่ในกรอบ 0.7-1.0% ที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ไว้ จากเดิมที่คาดการณ์อยู่ในกรอบ 0.7-1.3% และ 0.7-1.7% ภายใต้สมมติฐานหลักที่ใช้ในการพิจารณา การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 2.7-3.2% จากเดิม 3.3-3.8% ราคาน้ำมันดิบดูไบ 60-70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลคงสมมุติฐานเดิม และอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 30.5-31.5% จากเดิม 31-32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ โดยทั้งปี 2562 เงินเฟ้อไม่ถึง 1% และอยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของราคาอาหารสดที่ปรับขึ้น-ลงและสภาวะเศรษฐกิจ ขณะที่ อัตตราเงินเฟ้อปี 2563 คาดการณ์อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.4-1.2% เฉลี่ยค่ากลางอยู่ที่ 0.8% ภายใต้สมมุติฐานทั้งปี 253 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีพีดี) 2.7-3.7% ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 58-68 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน 30-32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @Prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ