เปิดเสรีหอมใหญ่-มันฝรั่งไทย-นิวซีแลนด์-ออสเตรเลีย

รับมือการเปิดการค้าเสรีแบบสมบูรณ์ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารการนำเข้าหอมใหญ่และมันฝรั่งตามข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์

ตามที่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลีย (The Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement : TNZEP) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นปี 2548 ครอบคลุมธุรกิจทั้งในประเด็นการค้าสินค้า มาตรการปกป้องพิเศษ กฎแหล่งกำเนิดสินค้า มาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม บริการและการลงทุน แต่ในส่วนของสินค้าเกษตรบางรายการที่เป็นสินค้าอ่อนไหวจะใช้โควต้าภาษีเพื่อลดผลกระทบกับเกษตรกร ซึ่งอัตราภาษีจะลดลงเรื่อยๆ เพื่อปรับเข้าสู่การเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่จำกัดปริมาณนำเข้าและอัตราภาษีเป็นศูนย์

ในปี 2563 สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่ง มีกำหนดเปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว ครม.เห็นชอบแนวทางการบริหารการนำเข้าสินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง และหัวพันธุ์มันฝรั่ง ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย และไทย-นิวซีแลนด์ ตามที่กระทรวงเกษตรฯโดยคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรนำเสนอ มีสาระสำคัญ คือ

1) ผู้นำเข้าต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรนั้นๆ (เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่/หอมหัวใหญ่/มันฝรั่ง/หัวพันธุ์มันฝรั่ง) ไว้กับกรมการค้าต่างประเทศเป็นรายปี ตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนที่กำหนด 2) ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามความตกลงการค้าเสรี 3) ให้นำเข้าเฉพาะกรณีที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและแปรรูปในกิจการตนเอง และห้ามจำหน่ายจ่ายโอน 4) ให้นำเข้าทางด่านศุลกากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านอาหารและยา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากการเปิดเสรีของสินค้าทั้งสี่ชนิดนี้ เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อประเทศไทยมากนัก ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพการผลิตของเกษตรกร ทั้งการพัฒนาเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่และหัวพันธุ์มันฝรั่ง และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตผ่านโครงการ Smart farmers

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ