“บอร์ด กยท.” เล็งของบกลาง 1.8 พันล้าน ให้หน่วยงานในประเทศใช้ยาง

พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานบอร์ดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วยนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่ากยท. ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมการใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการปี 2560 ที่มีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยนายธีธัชกล่าวว่า ผลสรุปการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560) พบว่ามีการใช้ยางประเภทต่างๆ ประกอบด้วย น้ำยางข้น 22,321.54 ตัน ยางแห้ง 2,952.66 ตัน รวมงบประมาณ 16,925.62 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่มีการใช้ยางพาราทั้งหมด 9 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรุงเทพมหานคร เช่น โครงการซ่อมแซมผิวถนน โครงการยางคั่นรอยต่อพื้นคอนกรีต

“สรุปความต้องการใช้ยางพาราในปี 2560 รวม 25,274.2 ตัน มูลค่า 16,925.626 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้งบปกติและงบประมาณเหลือจ่าย วงเงินรวม 15,074.598 ล้านบาท และอีกส่วนเป็นงบกลาง วงเงินอีก 1,851.021 ล้านบาท จะต้องรวบรวมจัดทำโครงการเสนอขอคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า” นายธีธัชกล่าว

นายธีธัชกล่าวว่า ส่วนแผนการดำเนินการใช้ยางพาราปี 2561 ขณะนี้ส่งมาเพียง 5 หน่วยงาน มีความต้องการใช้ประมาณ 10,697.08 ตัน วงเงิน 10,861.91 ล้านบาท อย่างไรก็ตามยังต้องมีการรวบรวมและดำเนินการอีกมากจึงจะได้ข้อสรุป