ธุรกิจประมงไทยอ่วม! พิษโควิด19-ลดเที่ยวบินจีน ทุบส่งออกแล้วกว่า 650 ล้านบาท

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศจีนและขยายวงกว้างไปอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก รวมถึงธุรกิจภาคการประมงด้วย ซึ่งหลังจากที่เกิดโรคโควิด-19 เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา ทำให้การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของไทยไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลัก รองจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเกิดการชะลอตัว เนื่องจากมีความยากลำบากในการขนส่งมากขึ้น


โดยสินค้าที่กระทบโดยตรง ได้แก่ สินค้ากุ้งทั้งแบบมีชีวิตและกุ้งสดแช่เย็นที่ต้องการความรวดเร็วในการขนส่ง และต้องใช้บริการการขนส่งทางอากาศเท่านั้น ซึ่งผลจากการประกาศยกเลิก หรือปรับลดเที่ยวบินได้ส่งผลกระทบทำให้สินค้ากุ้งที่เคยส่งออกมีปริมาณลดน้อยลงกว่าในช่วงสภาวะปกติอย่างมาก โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563 จะลดลง 50-95% เหลือเพียง 1,500 – 2,900 ตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 340 – 650 ล้านบาท สำหรับสินค้าอื่น ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป และปลาแช่เย็นแช่แข็ง ได้รับผลกระทบเล็กน้อย เพราะมีการส่งออกเพียง 6%ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติของกรมประมงในปี 2562 พบว่าตัวเลขการส่งออกกุ้งมีชีวิตและกุ้งสดแช่เย็น ไปจีนมีปริมาณถึง 10,240 ตัน มูลค่า 2,217 ล้านบาท คิดเป็น 61% ของสินค้าประมงทั้งหมดที่ส่งออกไปจีน แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้คาดการณ์ว่าการส่งออกสินค้ากุ้งมีชีวิตและกุ้งสดแช่เย็น

ขณะที่ ด้านการบริโภคสินค้าสัตว์น้ำภายในประเทศนั้น ปกตินักท่องเที่ยวจากต่างประเทศซึ่งมีกำลังซื้อมากจะใช้จ่ายเงินอยู่ที่ประมาณ 5,290 บาทต่อคนต่อวัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็น 19% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งเมื่อหากนำพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริโภคเฉพาะสัตว์น้ำของนักท่องเที่ยวคิดเป็น 2.5 – 5% เนื่องจากไม่มีข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ระบุในด้านนี้โดยตรง คาดการณ์ว่าจะทำให้สูญเสียรายได้ในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำถึง 264.5 – 529 ล้านบาท จากการที่นักท่องเที่ยวชะลอ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมรับประทานอาหารทะเล


อย่างไรก็ดี เบื้องต้น กรมประมงได้ช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้ ด้วยการเปิดให้มีการสั่งจองสินค้ากุ้งกุลาดำสด ไร้สารตกค้างเกรดส่งออกประเทศจีน โดยตรงจากเกษตรกรผ่านทางระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ในราคาย่อมเยา เช่น กุ้งกุลาดำขนาด 30 – 40 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 250 บาท และกุ้งกุลาดำขนาด 40 – 50 ตัว/กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 200 บาท ซึ่งกรมประมงจัดกิจกรรมดังกล่าวจะมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ ผู้บริโภคสามารถร่วมอุดหนุนโดยการสั่งจองสินค้าผ่านทางเว็บไซต์กรม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ