พาณิชย์ขีดเส้น1สัปดาห์ LINE Man Grab GET Lalamove ส่งอัตราค่าบริการ กำชับอย่าขึ้นราคา

“จุรินทร์” เผยภายหลังหารือร่วมผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ service ให้ส่งอัตราค่าบริการกลับมาที่กรมการค้าภายใน 1 สัปดาห์ ขณะที่ผู้ประกอบการให้ความมั่นใจจะไม่ขึ้นราคา พร้อมเน้นมีการป้องกันการแพร่เชื้อให้กับพนักงานและผู้บริโภคเต็มที่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมหารือแนวทางการ Delivery สินค้าอุปโภค-บริโภค ในช่วงสถานการณ์ COVID-19​ ร่วมกับผู้ประกอบการห้างค้าปลีก ค้าส่ง ผู้ประกอบการ Grab LINE Man เป็นต้น ว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภค เปลี่ยนไปจากการแพร่ในระบาดของโควิด- 19 ผู้บริโภคเริ่มให้ความสนใจในการสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งตรงถึงบ้าน หรือเดลิเวอรี่เซอร์วิส มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลสำหรับอัตราค่าบริการ ว่าคิดอัตราค่าบริการจำนวนเท่าไหร่ ส่งกลับมาให้ที่กรมการค้าภายในภายใน 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการ ยังให้ความร่วมมือจะไม่มีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม ยังคงคิดอัตราค่าบริการเดิม ส่งถึงบ้านหรือถึงมือผู้บริโภค อีกทั้งยังเปิดรับร้านค้าที่ต้องการเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้มีมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภครวมไปถึงจะเปิดรับสมัครพนักงานส่งสินค้าอาหารบริการถึงบ้านเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ในช่วงนี้ อีกทั้งยังจะสนับสนุนการบริการจ่ายเงินผ่านระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสทั้งตัวผู้ส่งสินค้ากับผู้บริโภคให้มากขึ้น

พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบการห้างค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดพร้อมให้ความร่วมมือในการตรึงราคาสินค้าโดยที่จะไม่มีการปรับขึ้นราคา รวมถึงติดตามการจำหน่ายราคาสินค้าโดยที่จะไม่ให้ขายเกินราคาหรือ แพงเกินไปพร้อมที่จะกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ยังจะเปิดช่องทางการค้าออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้น

สำหรับข้อเสนอของห้างค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรดที่พบว่าผู้บริโภคมีความสนใจในการซื้อสินค้าโดยเฉพาะเครื่องครัวหรือเครื่องประกอบอาหารที่จำเป็นที่จะใช้ประกอบอาหารภายในบ้านเบื้องต้นสินค้ากลุ่มนี้ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ โดยจากข้อเสนอดังกล่าว ทางกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลไปเสนอที่ ศูนย์ฯโควิด-19 เพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไปรวมถึงการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางเพื่อกระจายให้ถึงมือผู้บริโภคโดยจะขอความเห็นชอบให้มีการขยายเวลาการขนส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อไป

ในส่วนของการคิดค่าบริการของกลุ่มผู้ให้บริการส่งสินค้าถึงบ้าน หรือ เดลิเวอรี่เซอร์วิสโดยผู้ประกอบการแต่ละรายเช่น LINE Man Grab GET Lalamove เป็นต้น เบื้องต้นไม่ได้มีการปรับขึ้นสำหรับอัตราค่าบริการแต่อย่างไรพร้อมกันนี้ยังพร้อมที่จะเปิดรับสมัครร้านค้าที่สนใจเข้ามาในแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ารวมถึงเปิดรับสมัครพนักงานขนส่งสินค้าไม่จำกัดจำนวนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานขนส่งสินค้า

สำหรับอัตราค่าบริการเบื้องต้น เช่น LINE Man ขณะนี้มีโปรโมชั่นในรัศมี 5 กิโลเมตรแรกระหว่างร้านค้ากับ ผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าคิดอัตราค่าบริการอยู่ที่ 10 บาท หาก รัศมีเกินจะคิดกิโลเมตรละ 8 บาท get คิดอัตราค่าบริการ 5 กิโลเมตรแรกคิดอยู่ที่ 10 บาท และหากเกินรัศมี 5 กิโลเมตรจะเพิ่มขึ้นกิโลเมตรละ 10 บาทเป็นต้น อย่างไรก็ดีในกลุ่มผู้บริการยังคงสนับสนุนและผลักดัน ให้หันมาใช้ระบบจ่ายเงินผ่าน e-payment เพื่อลดการสัมผัส ปัจจุบันใช้เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 40% จากเดิมมีใช้การบริการเพียง 30% พร้อมกันนี้ ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยที่จะให้ความรู้และวิธีป้องกันให้แก่พนักงานที่ส่งสินค้า เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อโดยผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นได้

Advertisement