พบผู้ให้บริการอาหาร Delivery ฉวยโอกาส ปรับค่าบริการไม่เป็นธรรมร้องบอร์ดแข่งขัน

สขค.ออกโรงเตือนผู้ให้บริการส่งอาหาร Food Delivery Platform ปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เข้าข่ายผิดกม.แข่งขันทางการค้า

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการส่งอาหารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพฤติกรรมทางการค้าอื่นๆ ที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 2560

เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทำให้ร้านอาหารมีการจำหน่ายอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหาร (Food Delivery Platform) เป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฎว่ามีข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ว่า ผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายโดยเฉพาะผู้ให้บริการรายใหญ่ มีการเรียกเก็บ ค่าบริการจากร้านอาหารในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น จากเดิมร้อยละ 20 เป็น ร้อยละ 35 – 40 และมีการ และเรียกเก็บค่าบริการอื่นๆเพิ่มอีก รวมทั้งกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งเสริมการขายจากร้านอาหาร เช่น การโฆษณาแนะนำร้านอาหารให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการส่งอาหารหลายรายอาจมีการตกลงร่วมกันในการกำหนดหรือเพิ่มค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งส่งผลทำให้ราคาจำหน่ายอาหารเพิ่มสูงขึ้น ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ หากพบกรณีที่เป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สร้างความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น จะมีโทษปรับทางปกครอง ในอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือกรณีที่เป็นพฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม หรือกรณีที่เป็นการการตกลงร่วมกันกำหนดอัตราค่าบริการ อันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขัน จะมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับอัตราร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ
เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารอย่างเข้มงวด และขอให้ผู้บริการจัดส่งอาหารปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรมโดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และหากร้านอาหารพบว่าผู้ให้บริการส่งอาหารมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ให้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โทร. 0 2199 5444

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ