“กยท.” ร่อนหนังสือด่วน! ขอรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการเคอร์ฟิวชาวสวนยาง

นายขจรจักษณ์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากมีการประกาศจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทาง กยท. ได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าวว่าส่งผลกระทบถึงเกษตรกรชาวสวนยางในการประกอบอาชีพ เพราะห้วงเวลาดังกล่าวเป็นเวลาออกกรีดยางของเกษตรกรชาวสวนยาง ทำให้ขาดรายได้
 
ทั้งนี้ กยท. จึงรีบนำข้อพิจารณาดังกล่าวเรียนปรึกษาไปยัง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการกยท. และได้ออกหนังสือขอผ่อนปรนไปยัง ศบค. ว่าเกษตรกรชาวสวนยางมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปกรีดยางพาราในเวลาที่กำหนดห้าม
 
“ชาวสวนยางต้องกรีดยางในเวลาดังกล่าว ซึ่ง กยท. รับรู้ถึงปัจจัยนี้ จึงได้เร่งทำหนังสือเพื่อขอผ่อนปรนไปยัง ศบค. และได้รับการผ่อนปรนว่าสามารถออกกรีดยางได้ตามปกติ เพียงแต่ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้รับทราบ
 
และขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและรักษาสุขอนามัย เพื่อยุติการแพร่เชื้อ และทำให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด” นายขจรจักษณ์ กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ