สกัดส่งออกเครื่องซักผ้า “ทรัมป์” เก็บภาษีเซฟการ์ด

เครื่องซักผ้าอ่วมหลัง “Whirlpool” เปิดศึกขอให้ไต่สวนเพื่อเรียกเก็บภาษี safeguard พบปีที่ผ่านมาไทยส่งออกมูลค่าพุ่งพรวดเป็น 10 เท่า เหตุ “ซัมซุง-แอลจี-อีเลคโทรลักซ์-เวก้า” ย้ายฐานผลิตหนีภาษีทุ่มตลาด (AD) มาประเทศไทย รอชี้ชะตาผลสอบ U.S.International Trade Commission พฤศจิกายนนี้

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานเข้ามาว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐ (U.S.International Trade Commission) ได้ออกประกาศเลขที่ Investigation No. TA-201-76 เปิดไต่สวนเพื่อใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (safeguard) กับสินค้าเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Large Residential Washers : LRWs) ใน 3 พิกัดด้วยกันคือ พิกัด 845020 พิกัด 845090 และพิกัด 845011 ที่สหรัฐนำเข้าจากทั่วโลก

ทั้งนี้การเปิดไต่สวนสินค้าเครื่องซักผ้าเพื่อเพิ่มภาษีนำเข้า safeguard เป็นไปตามคำร้องขอของบริษัท Whirlpool Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องซักผ้าแบรนด์ Whirlpool รายใหญ่ของสหรัฐ ได้ร้องเรียนว่ามีการนำเข้าเครื่องซักผ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ใน 3 พิกัดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในปี 2559 จนส่งผลกระทบและได้สร้างความเสียหายต่อผู้ผลิตภายในประเทศ เข้าข่ายผิดกฎหมายการค้าปี 1974 มาตรา 202

5 ต.ค.เคาะความเสียหาย

โดย U.S.International Trade Commission มีความเห็นหลังจากการเปิดไต่สวนไปได้ระยะหนึ่งว่า เป็นเรื่องที่มี “ความซับซ้อนมากเป็นพิเศษ” ดังนั้นจึงกำหนดให้มีกระบวนการพิจารณาเป็น 2 ด้านคือ 1) การพิจารณาเรื่องความเสียหาย กำหนดให้เสร็จภายใน 122 วันหลังจากการเปิดไต่สวนหรือประมาณวันที่ 5 ตุลาคม 2560 หลังจากนั้น U.S.International Trade Commission จะต้องรายงานเสนอต่อประธานาธิบดีภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันที่พิจารณาความเสียหายหรือภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

วิธีการในการดำเนินการคือ U.S.International Trade Commission ได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วม “กระบวนการประชาพิจารณ์” เกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าเครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เพิ่มในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะเรียกประชุมเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการรับฟังความเห็นในวันที่ 5 กันยายน และได้ประชาพิจารณ์ไปแล้วในวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา จากนั้นมีการกำหนดให้ส่งข้อมูล (post hearing) เพิ่มเติมภายในวันที่ 14 กันยายน ก่อนที่จะโหวตในวันที่ 5 ตุลาคม 2560

2) กระบวนการพิจารณาประเด็นการเยียวยาความเสียหายของผู้ผลิตเครื่องซักผ้าสหรัฐ มีกำหนดจะเปิดประชาพิจารณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม ส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 และลงคะแนนในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ปี “59 ส่งออกพุ่ง 10 เท่า

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การเปิดไต่สวนเครื่องซักผ้าเพื่อเพิ่มภาษีนำเข้า safeguard ครั้งนี้ ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งสินค้าดังกล่าวไปยังสหรัฐ จะต้องส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งข้อมูลเป็นรายบริษัทและข้อมูลภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตเครื่องซักผ้าในประเทศไทย โดยขณะนี้ได้ประสานข้อมูลให้ทางสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.เรียบร้อยแล้ว


“ปีที่ผ่านมาไทยมียอดส่งออกเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบไปยังสหรัฐเพิ่มขึ้นมากถึง 4,500-4,600 ล้านบาท จากปี 2558 ที่สินค้ากลุ่มนี้ส่งออกอยู่เพียง 440-441 ล้านบาท เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องซักผ้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทเกาหลี ได้ย้ายฐานการลงทุนตรง (FDI) เข้ามาผลิตเครื่องซักผ้าในไทยเพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ ภายหลังจากที่เครื่องซักผ้าที่ผลิตจากประเทศเกาหลีและจีนถูกสหรัฐเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping หรือ AD) ไปแล้ว ทำให้เกาหลีและจีนหนีอัตรา AD มาตั้งโรงงานผลิตส่งออกจากไทยแทน ส่งผลให้ยอดส่งออกเครื่องซักผ้าส่วนนี้มากขึ้นโดยเฉพาะพิกัด 845020 ที่ไทยพึ่งตลาดสหรัฐเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่ง” แหล่งข่าวกล่าว

เปิดรายชื่อผู้ส่งออก

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลการส่งออกสินค้าทั้ง 3 พิกัดล่าสุด พบว่า ในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม 2560) ประเทศไทยส่งออกเครื่องซักผ้าพิกัด 845020 เครื่องจักรซึ่งบรรจุผ้าซักแห้งเกิน 10 กก. ภาพรวมส่งออกมูลค่า 7,878 ล้านบาท และส่งไปสหรัฐเป็นตลาดอันดับ 1 มูลค่า 2,095 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 23.57% จากการส่งออกในพิกัดนี้ทั้งหมด โดยบริษัทที่ส่งออกสูงสุด 4 อันดับแรกได้แก่ บจก.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย), บจก.ซิวปรีมแมชีนเนอร์รี่ แมนูแฟคเจอริ่ง, บจก.อีเลคโทรลักซ์ และ บจก.เวก้า ซิสเต็มส์เอเชีย

ส่วนพิกัด 845090 ส่วนประกอบเครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในการซักรีด รวมถึงเครื่องซักผ้าที่มีเครื่องทำให้แห้ง ภาพรวมส่งออกคิดเป็นมูลค่า 760.7 ล้านบาท โดยส่งออกไปตลาดสหรัฐ เป็นตลาดอันดับ 10 มูลค่า 14.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.92% จากการส่งออกในพิกัดนี้ทั้งหมด มีบริษัทที่ส่งออกไปสหรัฐสูงสุด 6 อันดับแรก ได้แก่ บจก.ฟิชเชอร์ แอนด์พายเคอบ แอพพลายแอนซส (ไทยแลนด์), บจก.ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์, บจก.อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย, บจก.แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย), บจก.ซิวปรีมแมชีนเนอร์รี่ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง และ บจก.เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)และพิกัด 845011 เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซักรีดแบบอัตโนมัติ ซึ่งจุผ้าซักแห้งไม่เกิน 10 กก. ภาพรวมมีมูลค่าส่งออก 8,373.2 ล้านบาท โดยส่งไปตลาดสหรัฐมูลค่า 67.9 ล้านบาท ถือเป็นตลาดอันดับ 12 ของสินค้ากลุ่มนี้ มีสัดส่วน 0.81% จากการส่งออกทั้งหมดในกลุ่ม ซึ่งในพิกัดนี้อาจไม่ได้ผลกระทบมากนัก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ