อ่านก่อนจ่าย! บิลค่าไฟเดือน เม.ย. กฟน. แจงจ่าย 12 พ.ค.รับส่วนลดทันที 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (7พ.ค.) นายวิโรจน์ บัวคลี่ ผู้ช่วยผู้ว่การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) ได้ร่วมกัน ชี้แจงรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย เป็นเวลา 3 เดือน ตามมติครม.เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

นายวิโรจน์ ระบุว่า ตามมาตรการจะมีการช่วยเหลือตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563   โดยให้ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเดือนฐาน

ทั้งนี้ กรณีที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้ร้องเรียนว่า บิลค่าไฟเดือนมีนาคม-เมษายน2563  ยังไม่มีการช่วยเหลือค่าไฟตามมติ ครม.นั้น ได้มีการชี้แจงว่าเนื่องจากการปรับปรุงระบบการคิดค่าไฟฟ้าของทั้งกฟน. และกฟภ. ยังไม่เรียบร้อย    

กฟน. แจง 12 พ.ค. จ่ายบิลรับส่วนลดอัตโนมัติ

ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)  ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ประชาชนสามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย.ที่แม้ว่าจะมีการแจ้งยอดเต็มจำนวน  คือยัง “ไม่ได้หักส่วนลด” ตามมาตรการช่วยเหลือ   ไปชำระค่าไฟฟ้าได้    โดยระบบจะคำนวนให้สิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติ  

กรณีประชาชนที่ได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วก่อนวันที่12พ.ค. โดยที่ยัง “ไม่ได้สิทธิ์ส่วนลด” ทางกฟน.จะคืนเงินโดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  จนกว่าจะครบตามยอด   

นอกจากนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ได้ที่ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130  ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยของประเภทที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 ของกฟน. ประกอบด้วย

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี  3 เดือน (เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563)


2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และประเภท 1.3  

2.1 ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน คิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง

2.2 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนฐาน

2.3 ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 801 – 3,000 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวก 50% ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน

2.4 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวก 70% ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน

กรณีหน่วยที่ใช้ในแต่ละเดือน สามารถตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าตามรอบการจดหน่วยดังนี้

– หน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นฐานในการอ้างอิง ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีการจดในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ -13 มีนาคม 2563

– หน่วยเดือนมีนาคม 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดในช่วงวันที่ 14 มีนาคม -13 เมษายน 2563

– หน่วยเดือนเมษายน 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดในช่วงวันที่ 14 เมษายน -13 พฤษภาคม 2563

– หน่วยเดือนพฤษภาคม 2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม -13 มิถุนายน 2563

กฟภ. เริ่มตรวจสอบส่วนลดค่าไฟตั้งแต่ 8 พ.ค.

ขณะที่ในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ระบุว่าในวันที่ 8พ.ค.นี้ระบบจะเรียบร้อยประชาชนสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าผ่าน www.pea.co.th , PEA Smart Plus, 1129 PEA Call Center และ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่  

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระ “ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563”  ผ่านบัญชีธนาคาร หรือ บัตรเครติต ระบบจะตัดบัญชีบัตรเครดิต ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ด้วยยอดเงินที่ปรับปรุงตามมาตรการแล้ว

กรณีผู้ใช้ไฟที่ได้มีการชำระค่าไฟฟ้าบิลเดือนมีนาคม-เมษายน2563 ไปแล้วเต็มจำนวน โดยที่ยังไม่รับสิทธิ์ความช่วยเหลือ ทางกฟภ.แจ้งว่าจะทำการ “คืนเงิน”โดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบตามยอดเงินที่ได้ชำระมา

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ