กสอ.ดันแปรรูปผลไม้

เมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้มีการรายงานข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ระบุว่า ไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2563 จะมีปริมาณผลผลิตราว 1 ล้านตัน สามารถส่งออกได้ 545,809 ตัน แต่ด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การส่งออก เมื่อเร็วๆ นี้ ยังได้มีการรายงานข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2563 ระบุว่า ไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปี 2563 จะมีปริมาณผลผลิตราว 1 ล้านตัน สามารถส่งออกได้ 545,809 ตัน แต่ด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การส่งออกหายไปเหลือเพียง 461,534 ตัน เท่ากับว่าจะมีผลไม้ที่ค้างการส่งออกไม่ได้อีก 84,275 ตัน เป็นส่วนที่ต้องบริหารจัดการ

แน่นอนว่า “ตลาดในประเทศ” จะเป็นช่องทางสำรองที่จะมารองรับผลไม้กลุ่มนี้ และนอกจากจะขายเป็นผลไม้สดแล้ว การผลักดันให้ไปสู่การแปรรูปผลไม้ ก็เป็นช่องทางหนึ่ง ซึ่งทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี เป็นเจ้าภาพรับหน้าที่ดำเนินการเรื่องการแปรรูปและฝึกอบรม นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่ออกมาตรการช่วยเหลือ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมกันผลักดันขายร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย เพื่อช่วยบริหารจัดการผลผลิตในฤดูกาลนี้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้ หายไปเหลือเพียง 461,534 ตัน เท่ากับว่าจะมีผลไม้ที่ค้างการส่งออกไม่ได้อีก 84,275 ตัน เป็นส่วนที่ต้องบริหารจัดการ

แน่นอนว่า “ตลาดในประเทศ” จะเป็นช่องทางสำรองที่จะมารองรับผลไม้กลุ่มนี้ และนอกจากจะขายเป็นผลไม้สดแล้ว การผลักดันให้ไปสู่การแปรรูปผลไม้ ก็เป็นช่องทางหนึ่ง ซึ่งทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี เป็นเจ้าภาพรับหน้าที่ดำเนินการเรื่องการแปรรูปและฝึกอบรม นอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่ออกมาตรการช่วยเหลือ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมกันผลักดันขายร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ และบริษัท ไปรษณีย์ไทย เพื่อช่วยบริหารจัดการผลผลิตในฤดูกาลนี้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้