ข่าวดี! ราคาน้ำมันลดลง 0.30 บาทต่อลิตร

วันที่ 29 พ.ค. 2563 ผู้ค้าน้ำมัน นำโดยปตท. และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศในกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร และกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้นดีเซลพรีเมียมคงเดิม มีผลวันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้(บาท/ลิตร)

ULG = 27.36,

GSH95 = 19.95,

               

E20 = 18.44,

GSH91 = 19.68,

E85 = 16.84,

ดีเซล = 20.09,

HSD-B10 = 17.09,

HSD-B20 = 16.84,

ดีเซลพรีเมี่ยม = 24.24 บาทต่อลิตร

ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร