กปน. ประกาศรับสมัครผู้ว่าการคนใหม่ เปิดยื่น 19 พค.-18 มิย.63

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน.เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้

1.สัญชาติไทย 2.อายุไม่เกิน 58 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร 3.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 5.มีความรู้และประสบการณ์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือมียอดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท

กรณีเป็นผู้บริหารภาคราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า และกรณีเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ