จิสด้าขอพ.ร.ก.เงินกู้ 2 พันล้าน จ้างงานคนท้องถิ่น 1.2 หมื่นคน

“จิสด้า” เยียวยาโควิด ชงของบฯ พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้าน ดันจ้างงานแรงงานท้องถิ่น-บัณฑิตตกงาน 12,000 คน ช่วยสำรวจข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านป่าไม้-อีอีซี-แหล่งน้ำ

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA หรือ สทอภ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จิสด้าได้จัดทำแผนงานโครงการ 5 โครงการ เพื่อขอรับจัดสรรตามโครงการตามมาตรการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและสังคม ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาท วงเงินรวม 2,120 ล้านบาท เพื่อดำเนินมาตรการตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการว่างงานจากโควิด-19จำนวน 12,640 คน

ทั้งนี้ แผนงานโครงการที่เสนอ ประกอบด้วย 1) โครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน (โครงการต่อเนื่องจากการดำเนินการในปี 2563) ระยะที่ 2วางเป้าหมายจะมีการสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ 4,670 คน และจะสามารถปรับปรุงข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่แหล่งน้ำประมาณ46 ล้านไร่ ด้วยวงเงิน 256.85 ล้านบาท

2) โครงการบัณฑิตอาสาร่วมคืนป่าให้ประชาชน เพื่อจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ในพื้นที่ 5,870 คน เพื่อช่วยปรับปรุงฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้และแนวเขตหมู่บ้านประมาณ 10 ล้านไร่ วงเงินงบฯ 1,697.604 ล้านบาท

3) โครงการพัฒนาด้านการจัดการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่และกำลังคนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในจังหวัดระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างงานและรายได้ในท้องถิ่น 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประมาณ 500 คน และสร้างระบบบริหารจัดการด้านการจัดการข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ วางงบประมาณ 20 ล้านบาท


4) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อประเมิน ติดตามวางแผน และการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารทรัพยากร
แหล่งน้ำขนาดเล็ก ซึ่งจะจ้างงานประชาชน/นักศึกษาในพื้นที่ 600 คน สำหรับจัดทำระบบแสดงข้อมูลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กทั่วประเทศ งบประมาณ 45 ล้านบาท

5) โครงการพัฒนาการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมแบบพลวัต (dynamic agro-potential zone) ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ geospatial big data ซึ่งจะมีการจ้างงานในพื้นที่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ระบบบริการข้อมูลเชิงพื้นที่ออนไลน์เพื่อการจัดเขตพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศแบบพลวัต (dynamic agro-potential zone) ทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท

“ก่อนหน้านี้ จิสด้ามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการปลูกป่าว่าจ้างประชาชนที่ตกงานหลังจากโควิด 4 เดือนเดือนละ 9,000 บาทต่อคน ให้ตรวจสอบข้อมูลขอบเขตป่าในพื้นที่ และส่งข้อมูลลงใน GIS นอกจากจะช่วยเยียวยาเขาแล้ว เขายังเรียนรู้เทคโนโลยีอีกด้วย win-win หมด เป็นนโยบายกระทรวง อว.ร่วมกับกรมป่าไม้ ทำเฟส 1 มาแล้วและจะขยายต่อ จึงได้เสนอขอใช้ประโยชน์จาก พ.ร.ก.เงินกู้ 4 แสนล้านด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ