WHA กำไรครึ่งปีแรก ลดลง 35% หวังครึ่งปีหลังลูกค้าเซ็นสัญญาเพิ่ม

จรีพร จารุกรสกุล

WHA Group มั่นใจธุรกิจครึ่งปีหลังฟื้นรับอานิสงส์คลายล็อกดาวน์โควิด-19 ต่างชาติเตรียมกลับมาลงทุนจ่อเซ็นสัญญาใหม่ ทั้งเช่าคลังสินค้าและโรงงาน – ขายที่ดิน เผยผลงานครึ่งปีแรก 2563 รายได้รวม 3,284 ล้านบาท กำไร 715 ล้านบาท ลดลง 35% เหตุการโอนที่ดินเลื่อนจากมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563) บริษัทมีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร 1,967 ล้านบาท กำไรสุทธิ 542 ล้านบาท โดยเป็นรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติ 1,885 ล้านบาท ลดลง 35% กำไรสุทธิปกติ 518 ล้านบาท ลดลง 45%
ส่วนผลการดำเนินครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร 3,245 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 641 ล้านบาท โดยหากพิจารณาถึงผลประกอบการปกติ บริษัทมีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน 3,284 ล้านบาท ลดลง 26% กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 715 ล้านบาท ลดลง 35%

ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการโอนที่ดินเลื่อนจากมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศ การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงของโรงไฟฟ้า Gheco-One การหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงไฟฟ้า SPP 3 แห่ง และค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการใหม่ของธุรกิจสาธารณูปโภค หากเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรปกติเพิ่มขึ้น 35% และกำไรสุทธิปกติเพิ่มขึ้น 164% โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากธุรกิจที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 2 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 107% จากไตรมาส 1 ปี 2563 และการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจโลจิสติกส์

อีกทั้งธุรกิจโลจิสติกส์ยังคงเติบโต โดยบริษัทมีรายได้ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 761 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกมีการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมของการใช้พื้นที่เช่าคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ตามการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce และ Consumer ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง สำหรับแผนการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ในปีนี้เป็นไปตามคาด โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ WHART และ HREIT มูลค่ารวมประมาณ 4,600 ล้านบาท ได้ในช่วงไตรมาส 4

สำหรับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม รับรู้รายได้จากธุรกิจที่ดินและการขายอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 811 ล้านบาท มีการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการโอนที่และขายที่ดินใหม่มีการเลื่อนออกไปจากมาตรการจำกัดการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ส่วนในประเทศเวียดนามคาดว่าปีนี้มียอดขายที่ดินเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ยังคงแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เนื่องจากทิศทางการกระจายการลงทุนออกจากประเทศจีนของกลุ่มนักลงทุนหลายกลุ่มทั้ง จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น

ดังนั้น คาดว่าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการออกมาตรการรองรับการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับกลุ่มธุรกิจ (Business Bubble) นั้น จะส่งผลให้ยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสามารถกลับมาเติบโตได้ในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปยังช่วงปีหน้า

ส่วนธุรกิจสาธารณูปโภค มีการชะลอตัวลงส่งผลใหมีรายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 1,015 ล้านบาท แต่คาดว่าในครึ่งปีหลังยอดจำหน่ายน้ำจะเติบโตมากกว่าครึ่งปีแรก จากการกลับมาเริ่มเปิดดำเนินการโครงการใหม่ของลูกค้าที่มีการชะลอในช่วงครึ่งปีแรกจากภาวะภัยแล้ง และบริษัทเร่งการลงทุนในโครงการ Reclaimed Water เพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ส่งผลให้มีกำลังการผลิต Reclaimed Water ณ ปัจจุบัน ประมาณ 15% ของความต้องการใช้น้ำของลูกค้าทั้งหมด ทำให้บริษัทเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรปกติจากการดำเนินงานจากการลงทุนบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้าไม่นับรวมกำไร/ขาดทุนทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยนในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 496 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มธุรกิจ IPP ได้รับผลกระทบจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรทางบัญชีจากโรงไฟฟ้า Gheco-One ที่ลดลงจากหลายปัจจัย เช่น อัตราค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ค่าเงินบาทที่แข็งตัวทำให้ได้รับค่าความพร้อมจ่ายที่ลดลง ทิศทางราคาถ่านหินที่ลดลง และการเริ่มจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 10% เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา


แต่ด้วยผลการดำเนินการของโรงไฟฟ้าที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง และภาระการชำระคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่ลดลงตามลำดับด้วยเช่นกัน ทำให้บริษัทยังคงได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวในระดับที่สูงตามคาดการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่ส่วนแบ่งกำไรของกลุ่มธุรกิจ SPP ไตรมาส 2 ยังอยู่ในระดับเดียวกันกับช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา โดยปริมาณยอดขายไฟฟ้ารวมของไตรมาส 2 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1 ประมาณ 2% แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าจำนวน 3 แห่ง (จากทั้งหมด 8 แห่ง) มีการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนในครึ่งปีแรก ทำให้ส่วนแบ่งกำไรของกลุ่มธุรกิจ SPP ในครึ่งปีแรกเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงตามแผนลดลงประมาณ 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงรับรู้รายได้และส่วนแบ่งกำไรเพิ่มเติมจากโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ (CCE) ซึ่งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตลอดจนการทยอยเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการ Solar Rooftop ในช่วงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นจาก 6 เมกะวัตต์ในช่วงปลายปี 2562 เป็น 22 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 39 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปี 2563 นี้ ส่งผลให้ยอดกำลังผลิตไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นแตะระดับ 592 เมกะวัตต์

ขณะเดียวกันธุรกิจดิจิทัล ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจในดิจิทัล แพลตฟอร์มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ได้มีการลงนามในสัญญาการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ในการดูแลระบบเน็ตเวิร์ก และให้บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำนวน 109 ตู้ ตลอดจนบริษัท ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการทดสอบระบบ 5G ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายชั้นนำของประเทศภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ