“ไพรินทร์” ผงาดคืนถิ่น ปตท. เป็นกรรมการแทน “สุพัฒนพงษ์”

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

บอร์ด ปตท. แต่งตั้ง “ไพรินทร์ ชูโชติถาวร” เป็นกรรมการบริษัท แทน “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในการประชุมกรรมการ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ บอร์ด ปตท. ที่มี นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธาน ได้เห็นชอบแต่งตั้ง นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริษัท ปตท. แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่ลาออกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพื่อไปรับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

โดยนายไพรินทร์ จะมีระยะเวลาทำงานในตำแหน่งกรรมการ ปตท. อีก 7 เดือน เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

Advertisement

นอกจากนี้ บอร์ดปตท.ยังมีมติต่ออายุ การทำงาน นายพงศธร ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากในวันที่ 30 กันยายน นี้ นายพงศธร จะอายุครบ 60 ปี

โดยมีเหตุลผลว่า “เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานในปตท.สผ. บอร์ดปตท.จึงเห็นควรให้ขยายเวลาให้นายพงศธรดำรงตำแหน่งออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นี้ จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด ปตท.สผ.อีกครั้ง”

สำหรับการต่อวาระการทำงานให้ นายพงศธร ออกไปอีก 1 ปี เป็นกรณีแรกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นับตั้งแต่ตั้ง ปตท.มา คาดว่าบอร์ด ปตท.อาจจะใช้ระเบียบอ้างอิงจากการแก้ไขให้ข้าราชการต่ออายุการทำงานได้ จึงนำเอาข้อนี้มาเป็นบรรทัดฐาน สำหรับทั้ง 2 ตำแหน่ง โดยมติดังกล่าว จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบ

Advertisement