รัฐมนตรีการค้าอาเซียนหารือยูเคครั้งแรก เดินหน้ากระชับการค้าหลังเบร็กซิท

ประชุมรัฐมนตรีการค้าอาเซียน

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนหารือ รัฐมนตรีกระทรวงการค้ายูเค อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเบร็กซิท กระชับความสัมพันธ์ทางศรษฐกิจการค้าและการลงทุน พร้อมร่วมมือเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เล็งปฏิรูป WTO รับมือการค้าในศตวรรษที่ 21 พัฒนาระบบการเงิน พลังงาน และระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริม SMEs ใช้ประโยชน์จากระบบการค้าดิจิทัล

ดร. สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร (นางเอลิซาเบธ ทรัส) โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างอาเซียนกับสหราชอาณาจักร (ยูเค) หลังจากยูเคออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (เบร็กซิท) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยได้หารือประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญ และเห็นพ้องจะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย อาทิ การศึกษาวิเคราะห์และเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตระหว่างอาเซียน-ยูเค ให้ใกล้ชิดขึ้น การปฏิรูปองค์การการค้าโลก (WTO)

ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับความท้าทายทางการค้าในศตวรรษที่ 21 และการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ได้ใช้ประโยชน์จากระบบการค้าดิจิทัล การพัฒนาระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน (green financial system) การเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ ซึ่งยูเคแสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างเต็มที่


สำหรับในปี 2562 ยูเคเป็นคู่ค้าอันดับที่ 13 ของอาเซียน การค้าระหว่างอาเซียนและยูเค มีมูลค่า 37.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 ของการค้าทั้งหมดของอาเซียน สินค้าส่งออกที่สำคัญของอาเซียนไปยังยูเค เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และชิ้นส่วน เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเสื้อผ้า เป็นต้น สินค้านำเข้าที่สำคัญของอาเซียนจากยูเค เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และชิ้นส่วน เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ สารเคมีอินทรีย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ยูเคเป็นคู่ค้าอันดับที่ 21 ของไทย การค้าระหว่างไทยกับยูเค มีมูลค่า 6,260 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเค มูลค่า 3,843 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากยูเค มูลค่า 2,417 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไก่แปรรูป รถยนต์และอุปกรณ์ รถจักรยานยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เป็นต้น สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ