“สมคิด” แจงนักลงทุนไทย-ญี่ปุ่น เน้นสร้างปึกแผ่นและเอกภาพในประเทศ

แฟ้มภาพ

รองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจชี้แจงนักลงทุนไทย-ญี่ปุ่น ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ สร้างความสามารถการแข่งขันและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงเศรษฐกิจเอเชีย การขับเคลื่อนให้ภาคเอกชนลงทุนนวัตกรรมจนถึงการสร้างความมีเอกภาพและปึกแผ่นภายในประเทศ ช่วยให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน Nikkei Asia 300 Global Business Forum ครั้งที่ 2 กล่าวว่า การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและภาคเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยเฉพาะการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาโดยการนำของจีน ทำให้ทั่วโลกต้องจับตามอง

ดังนั้น ทุกประเทศในเอเชียจะต้องพิจารณาการขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อรองรับการแข่งขัน คือ 1.การขับเคลื่อนร่วมชาติในเอเชียที่กำลังมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 2.กำหนดยุทธศาสตร์และวางตำแหน่งของประเทศให้เหมาะสม เช่น ไทยจำเป็นต้องผนึกกำลังกับกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค 3.การผลักดันให้ภาคเอกชนมีการลงทุน ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ หากไม่ดำเนินการหรือล่าช้าจะทำให้เสียความสามารถในการแข่งขันและเสื่อมในที่สุด ซึ่งภาคเอกชนทั่วโลกต้องตระหนักประเด็นนี้

               

และสุดท้ายการสร้างเอกภาพและปึกแผ่นภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญสร้างความสนใจให้นักลงทุนทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศ เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันจากเศรษฐกิจของจีนที่เริ่มต้นจากภาครัฐเป็นแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเอกชนเดินตาม ต่อมาเอกชนก็สามารถก้าวไปนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ขณะที่ภายในประเทศก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดปึกแผ่นแตกต่างจากหลายประเทศในปัจจุบันที่ขณะนี้มีแต่ปัญหาความขัดแย้งในประเทศ ทำให้การบริหารจัดการต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งเป็นส่วนใหญ่ ในอนาคตนักลงทุนจะไม่ให้ความสนใจต่อประเทศเหล่านี้ ซึ่งการสร้างปึกแผ่นและเอกภาพทุกคนต้องช่วยกัน เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นระยะยาว

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย