ราช กรุ๊ป แจ้ง “สุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์” ลาออกจากประธานกรรมการบริษัทฯ

วันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 มีมติ ดังนี้คือ

รับทราบการลาออกของประธานกรรมการ และกรรมการดังนี้

1.รับทราบการลาออกของ นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการและประธานกรรการ และนายธวัชชัย จักรไพศาล กรรมการ

2.อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง เป็นกรรมการแทนนายธวัชชัย และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการที่ว่างลง อยู่ระหว่างการสรรหาตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ