สวส. หนุนยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม รับสิทธิประโยชน์-เข้าถึงแหล่งทุน

สวส. ชวนบริษัท ห้างร้าน กลุ่มกิจการ ที่ทำธุรกิจเพื่อสังคม ยื่นจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หลัง “จุรินทร์” ผลักดันให้ได้รับการสนับสนุน-รับสิทธิประโยชน์จากรัฐ เสริมแกร่งให้วิสาหกิจเพื่อสังคม หวังนำผลกำไรส่งให้สังคม

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดเผยว่า ขอให้บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ตั้งตามกฎหมายไทย ที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคม จ้างงานบุคคลในสังคมหรือเพื่อนำรายได้ ไปใช้แก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม หรือประโยชน์ส่วนรวม ให้มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐ

โดยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมครั้งล่าสุด ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อเร็วๆนี้ มีมติให้ขับเคลื่อนการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ผลักดันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน และธนาคารเอสเอ็มอี

รวมถึงการระดมทุนจากตลาดทุน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเชื่อมโยงกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมมาช่วยค้ำประกัน เป็นต้น

ขณะเดียวกัน จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น สิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี และการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการ การเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการอบรมให้ความรู้และจัดหาช่องทางการตลาดให้

สำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และมีลักษณะสำคัญ ตามที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 กำหนด โดยกำหนดประเภทของวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ไม่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร และประเภทที่ประสงค์จะแบ่งปันกำไร โดยกิจการที่จะจดทะเบียน จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อ สวส.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ