เกษตรฯ กระชับมิตรทูต 62 ประเทศ ลั่นไทยพร้อมแหล่งสำรองอาหารวิกฤตโควิด

รัฐมนตรีเกษตรฯ ‘เฉลิมชัย’ แถลงนโยบายด้านเกษตรต่างประเทศแก่คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย ชูนโยบาย 3 ด้าน “ความปลอดภัยของอาหาร ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร และความยั่งยืนของภาคการเกษตร” พร้อมจับมือนานาประเทศ ผ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์การระบาด โควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 30 ก.ย. 2563 เมื่อเวลา 15.30 น. ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการแถลงนโยบายด้านการเกษตรให้แก่คณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูต ประจำประเทศไทย รวม 62 ประเทศ ได้แก่ เอกอัครราชทูต 25 ประเทศ อุปทูต 11 ประเทศ ผู้แทน จำนวน 27 ประเทศ และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 5 องค์กร รวม 107 คน

โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปีนี้ยอมรับว่าภาคเกษตรของไทยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะปีนี้ การระบาดของโควิด-19 ทำให้โลกหยุดนิ่งทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างมาก ดังนั้นหลังจากนี้กระทรวงฯจะนำแนวคิด “Safety, Security & Sustainability for Resilience Agriculture”โดยมีกรอบการทำงานในการขับเคลื่อนร่วมกันใน 3 ด้าน หรือที่เรียกว่า “3 S” คือ ความปลอดภัยของอาหาร (Safety) โดยจะต้องมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ

โดยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหารครบตลอดห่วงโซ่อาหาร จากไร่นาถึงโต๊ะอาหาร โดยการใช้มาตรฐาน GAP และ GMP โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปกำกับดูแล ตามสอบ ทั้งระดับฟาร์ม ระดับไร่นา และตรวจสินค้าเกษตรที่ส่งออก

อย่างไรก็ตาม ได้สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบตรวจสอบย้อนกลับในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ในด้านของความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร (Security) ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สามารถส่งออกทั้งในรูปแบบแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไปยังนานาประเทศ

และความยั่งยืนของภาคการเกษตร (Sustainability) กระทรวงเกษตรฯ มีการบริหารจัดการทรัพยากร เพิ่มแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวมถึงการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา IUU ด้วย และเน้นพัฒนาเทคโนโลยีในการทำเกษตรกรรม

“โดยเฉพาะในปีนี้ไทยพร้อม เป็นแหล่งสำรองอาหารของอนุภูมิภาคอาเซียน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นี้ ประเทศไทยไม่มีนโยบายห้ามการส่งออก และสนับสนุนให้การค้าระหว่างประเทศดำเนินการได้ตามกลไกของการตลาด”

นอกจากนี้ ได้มุ่งเน้นทั้งในเรื่องของความมั่นคงทางชีวภาพ ซึ่งสามารถป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การป้องกันควบคุมหนอนกระทู้ลายจุด เป็นต้น รวมถึงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า และ

สำหรับตลาดออฟไลน์ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีการลงนาม MOU ร่วมกับซูเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ของไทย เช่น แม็คโคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี และตลาดไท มุ่งเน้นสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ