จับตา! เขื่อนลำตะคอง รับปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุแล้ว 97%

รายงานข่าวจากกรมชลประทาน ระบุ สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากร่องมรสุม ทำให้เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง จึงสั่งการให้โครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมพิจารณาการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่จ.นครราชสีมา

โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 8 จำนวน 5 แห่ง มี2แห่ง เฝ้าระวังน้ำล้นอ่างเกินศักยภาพ 90% ประกอบด้วย

เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำเก็บกัก 284 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 97 % เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำเก็บกัก 165.25 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 112%

เขื่อนลำนางรอง มีปริมาณน้ำเก็บกัก 64.31 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 53 % เขื่อนมูลบน มีปริมาณน้ำเก็บกัก 96 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 68 % เขื่อนลำแซะ มีปริมาณน้ำเก็บกัก 135.65 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 49 %

Advertisment