เขื่อนลำตะคองน้ำเต็ม 102% ยังรับได้ 43 ล้านลบ.ม.

กรมชลประทานเผย ปริมาณน้ำเขื่อนลำตะคองล้นความจุ 102% แต่ยังสามารถรับได้อีก 43 ล้านลบ.ม. ยืนยันยังไม่ระบายน้ำท้ายอ่างลงสู่บ้านเรือนประชาชน ขณะที่จ.สระแก้ว เฝ้าระวังมวลน้ำคลองพระสทึงล้นอ่างไหลเข้าเข้าตัวเมือง

วันที่ 20 ต.ค. นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง ปัจจุบัน (20 ต.ค. 63) มีปริมาณน้ำประมาณ 330 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 102 % ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 43 ล้าน ลบ.ม.

ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ ไปส่งผลกระทบบ้านเรือนแต่อย่างใด โดยการระบายน้ำจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ มีระดับน้ำลดลง ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หากจะมีการระบายน้ำออกจากอ่างฯ จะทำการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

Advertisment

ด้านนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ล่าสุดจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึงเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึง มีปริมาณน้ำ 69 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 106 ของความจุอ่างฯ ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.21 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้แม้มีแนวโน้มลดลง บริเวณบ้านแก้ง อ.เมือง แต่ระดับน้ำสูงกว่าระดับตลิ่ง 0.20 ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบบริเวณอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอเมืองสระแก้ว หากไม่มีฝนหนักตกลงมาเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์นี้