ค้าชายแดน 9 เดือน ปี’63 หดตัว 4.88% คุมเข้มโควิดจุดผ่านแดนเมียนมา

ค้าชายแดนน
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ  เผยสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 มีมูลค่า 968,878 ล้านบาท ลดลง 4.88% ชี้ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังส่งออกยางพาราไปมาเลเซีย ส่งออกผลไม้ไปจีนเพิ่ม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ช่วง ม.ค.-ก.ย. ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 968,878 ล้านบาท ลดลง 4.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออก 563,953 ล้านบาท ลดลง 4.66% และการนำเข้า 404,925 ล้านบาท ลดลง 5.19% ไทยเกินดุลการค้า 159,028 ล้านบาท

ทั้งนี้ แม้ว่ามูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อันเนื่องจากได้รับผลกระทบโควิด-19 อย่างไรก็ดี พบว่าการขยายตัวของการค้าชายแดนและผ่านแดนมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สถิติการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ (มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) ในช่วง 9 เดือนของปี 2563 พบว่า มาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 175,101 ล้านบาท ลดลง 17.23% รองลงมาคือ สปป.ลาว มูลค่า 139,687 ล้านบาท ลดลง 5.60% เมียนมา มูลค่า 127,010 ล้านบาท ลดลง 12.83% และกัมพูชา มูลค่า 119,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.73%

โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ เมียนมา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล และผ้าผืนและด้าย และกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และรถยนต์นั่ง

ในด้านการค้าผ่านแดนไปยัง จีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 176,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.19% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 64,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.89% เวียดนาม มูลค่า 45,588 ล้านบาท ลดลง 15.05% และประเทศอื่นๆ มูลค่า 121,524 ล้านบาท ลดลง 9.71%

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า และเวียดนาม ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด


นายกีรติ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ในเมียนมา และไทยตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นชาวเมียนมาที่เป็นพนักงานขับรถขนส่งสินค้าและชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นผลให้จังหวัดแต่ละจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาเพิ่มความเข็มงวดในการเข้า-ออก และขนส่งสินค้ามากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบกับการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมา

โดยปัจจุบันสถานะการเปิด-ปิด จุดผ่านแดนและเส้นทางผ่านแดน ช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ไทยสถานะการเปิด-ปิด จุดผ่านแดนรวมจุดผ่านแดนที่เปิดทำการทั้งหมด 36 แห่ง จาก 97 แห่งทั่วประเทศ และเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านแดนเปิดรวม 19 เส้นทาง จาก 23 เส้นทาง

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลด่านทางด้านกัมพูชา และ สปป.ลาว ที่ต้องการให้มีการผลักดันการเปิดด่าน ซึ่ง กรมฯ อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการผลักดันการเปิดด่านตามที่สภาหอฯ ร้องขอในที่ประชุม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ