ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ยังคงปิดการระบาย

สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุด(15 ต.ค. 60) ปริมาณน้ำที่ไหลหลากลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่อ.เมืองนครสวรรค์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพิ่มการรับน้ำเข้าพื้นที่ทั้งสองฝั่งมากขึ้น ลดปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา
 
​นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา หลังจากที่ได้มีการทยอยเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา พบว่าวันนี้(15 ต.ค. 60) ปริมาณน้ำทางตอนบนที่สถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ มีน้ำไหลผ่าน 2,804 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.48 เมตร เพิ่มขึ้นจากวานนี้(14 ต.ค.) 8 เซนติเมตร เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ยังคงงดการระบายน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุด สำหรับสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงอีกใน 1 เดือนข้างหน้า ส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อน 2,616 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวานนี้(14 ต.ค. 60) ถึง 06.00 น. วันนี้(15 ต.ค. 60) บริเวณจังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง เพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร
 
ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำบริเวรบ้านป้อม จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้น 4 เซนติเมตร ที่บริเวณบ้านบางหลวงโดด เพิ่มขึ้น 6 เซนติเมตร และบริเวณอ.บางบาล เพิ่มขึ้น 3 เซนติเมตร
กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง โดยการทดระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลมาจากจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชะลอน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมกับใช้ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรับน้ำเข้าไปอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันรับน้ำเข้าไปรวมกันวันละ 530 ลบ.ม.ต่อวินาที และใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งรับน้ำเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งต่างๆ รวม 12 ทุ่ง ช่วยบรรเทาและลดยอดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้มากกว่า 1,156 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังสามารถรับน้ำรวมกันได้อีกกว่า 340 ล้านลูกบาศก์เมตร
​สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน(15 ต.ค.60)มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 57,036 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 81 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด เป็นน้ำใช้การได้ 33,509 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 สามารถรองรับน้ำได้อีก 14,195 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 19,111 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12,415 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 สามารถรองรับปริมาณน้ำได้รวมกันอีกกว่า 5,765 ล้าน ลบ.ม.