เช็คจุดท่องเที่ยวช่วงหยุดยาว ตลาดต้องชม-หมู่บ้านทำมาค้าขาย-ตลาดริมทาง

กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมชวนเที่ยวช่วงเทศกาลวันหยุดยาว แวะตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขายทั่วทุกภูมิภาค หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นี้เป็นต้นไป

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการแทน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยระหว่างการตรวจติดตามกิจกรรมสเสริมของทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชนช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ณ ตลาดน้ำท่าคา อำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม ว่า กรมฯจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขายในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้เกิดรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานราก

โดยกำหนดจัดกิจกรรมที่ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กำหนดจัดงานมีดังนี้ ในกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าและบริการ ณ ตลาดต้องชม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ 2) ตลาดน้ำคลองลัดมะยม ภายใต้ชื่องาน ชิม ช้อป แชะ แวะตลาดต้องชม โดยกำหนด ณ ตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

และตลาดน้ำคลองลัดมะยม ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน การWorkshop ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษ

ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดชุมชนในความส่งเสริมของกรมฯ เช่น
ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน การWorkshop ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลพิเศษโดยในเดือนพฤศจิกายน 2563 กำหนดจัดงานที่ตลาดจำนวน 14 แห่ง ใน 12 จังหวัด ดังนี้

ภาคกลาง อาทิ ตลาดน้ำท่าคา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน จ.สิงห์บุรี วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 ตลาดอิงน้ำสามโคก จ.ปทุมธานี วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดย้อนยุคเมืองสรรค์ จ.ชัยนาท วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 ภาคเหนือ อาทิ ตลาดมอกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง จ.ลำพูน วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ถนนคนเดินสาเกตนคร จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2563 ตลาดต้องชมย่านเมืองเก่าสกลถนนผ้าคราม จ.สกลนคร วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ตลาดปลาสินเจริญ จ.อุดรธานี วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ภาคใต้ อาทิ ตลาดถนนคนเดินย่านสถานี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาว เดือนธันวาคม 2563 กรมการค้าภายใน เตรียมจัดกิจกรรมเช่นเดียวกัน
ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) ตลาดพลู วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 และตลาดน้ำสองคลอง
วัดตลิ่งชัน วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563 และในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงาน 62 แห่ง

คาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในตลาดชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป ไทยช่วยไทย เศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน

การค้าภายใน-หยุดยาว-ตลาดต้องชม

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ