พาณิชย์เกาะติดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกทม. ดีเดย์! วันแรกไร้ปัญหา

พาณิชย์เกาะติดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยในกทม. ดีเดย์! วันแรกไร้ปัญหา ผู้มีบัตรแห่ใช้สิทธิคึกคัก

พาณิชย์ตรวจเยี่ยม 2 ร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตบางบอน โดยในวันนี้ กทม.เป็น 1 ใน 7 จังหวัดที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และสามารถมาใช้สิทธิได้เป็นวันแรก พบว่าผู้มีรายได้น้อยคึกคัก มาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้กระทรวงฯ ได้รับสมัครร้านค้าในกทม.เข้าร่วมโครงการแล้ว 902 ร้าน ครอบคลุม 50 เขต รองรับผู้มีสิทธิกว่า 5.5 แสนราย พร้อมกันนี้ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ให้ครบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถใช้สิทธิได้คล่องตัว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (17 ตุลาคม 2560) ได้ลงพื้นที่ไปยังร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตบางบางบอน ซึ่งเป็นเขตที่มีผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่จำนวนถึง 10,659 ราย โดยเป็นการดำเนินงานตรวจติดตามความเรียบร้อยในการเปิดจำหน่ายสินค้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ ภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ และเป็นวันแรกของการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยใน 7 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานครเป็นวันแรก (สำหรับต่างจังหวัดได้เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา)

“ผลการลงพื้นที่ ณ ร้านธงฟ้าประชารัฐในเขตบางบอนจำนวน 2 ร้านคือ ร้านบางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และร้านเซฟ-ดี มินิมาร์ท พบว่า ในช่วงเช้าประชาชนได้เดินทางไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจุดที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้จากนั้นได้เดินทางเพื่อมาใช้สิทธิยังร้านค้าจำนวนมาก ทำให้การซื้อสินค้าของประชาชนเป็นไปอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่จะใช้วงเงินในบัตรจับจ่ายสินค้าประเภท ข้าวสาร น้ำมัน เครื่องปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้จำเป็นต่างๆ นอกจากนี้บรรยากาศการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประสานและเตรียมความพร้อมร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างใกล้ชิดในการสำรองสินค้าและการจัดลำดับผู้ที่มารอใช้สิทธิเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงแรกของการได้รับบัตร”

สำหรับจำนวนร้านธงฟ้าประชารัฐในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนร้านค้าเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเข้ามาใช้สิทธิของผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ จำนวน 552,278 ราย ณ ขณะนี้มีร้านธงฟ้าประชารัฐ ในกรุงเทพฯ สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 902 ร้านค้า (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560) ครอบคลุม 50 เขต ในกรุงเทพฯ และมีจำนวนร้านรองรับผู้มีรายได้น้อยในแต่ละพื้นที่กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐให้กรมบัญชีกลางแล้ว และกรมบัญชีกลางได้ประสานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ติดตั้งเครื่อง EDC ให้เร่งรัดดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมขอความร่วมมือจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนที่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อสินค้าด้วยว่าไม่จำเป็นต้องใช้เงินในบัตรให้หมดทันที แต่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งเดือน และวงเงินของบัตรเดือนตุลาคมนี้รัฐบาลได้ทบให้ไปใช้เดือนพฤศจิกายนได้ด้วย โดยไม่ตัดทันทีเมื่อสิ้นเดือนเพราะเข้าใจว่ายังมีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรได้ไม่ครอบคลุม รวมถึงกำชับร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ผิดประเภท หากกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบพบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจะตรวจสอบและหากผิดจริงจะดำเนินการยึดเครื่อง EDC ถอดรายชื่อออกจากการเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


“กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า โครงการร้านค้าธงฟ้าประชาชน จะเป็นกลไกที่ช่วยค่าครองชีพให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มากนักโดยผู้ที่มีหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา โดยสินค้าที่จำหน่ายในร้านค้ามีกลุ่มสินค้าที่ผลิตบางชนิดราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป 15-20% และยังจะส่งผลดีในการช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านค้าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งตามไปด้วย” นายสนธิรัตน์กล่าว