ปตท. ทุ่ม 171 ล้าน ส่งบริษัทลูก Modulus ลงทุนธุรกิจกาแฟครบวงจร

ปตท.ทุ่ม 171 ล้าน ส่งบริษัทลูก Modulus ลงทุน ซื้อหุ้น “พีเบอร์รี่ ไทย” กาแฟครบวงจร วางหมายลุยกาแฟพิเศษ แตกแบรนด์ Pacamara พร้อมเสริมระบบบำรุงรักษาแบรนด์อเมซอน

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR บริษัทย่อยของ ปตท.) ครังที่ 8/2563 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนในบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กาแฟครบวงจรในประเทศไทย

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

โดยเป็นทั้งผู้จัดหา ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟ และอุปกรณ์ส้าหรับการเปิดร้าน กาแฟ รวมถึงให้บริการดูแลรักษาเครื่องชงกาแฟให้กับผู้ประกอบการทังในและต่างประเทศ รวมทั้งประกอบธุรกิจร้านกาแฟประเภท Specialty coffee ภายใต้แบรนด์ Pacamara ด้วยสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียน ที่ชำระแล้วของบริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด เป็นเงินลงทุนทั้งสิน 171.99 ล้านบาท

“การลงทุนครั้งนี้ OR จะสามารถขยายขอบเขตธุรกิจกาแฟอย่าง ครบวงจร และเปิดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดกาแฟกลุ่มพิเศษ (Specialty Coffee) เพิ่มศักยภาพการจัดหาวัตถุดิบและ อุปกรณ์ให้ OR รวมถึงบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อรองรับการขยายเครือข่ายของร้านคาเฟ่อเมซอน ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์การขยายธุรกิจเพื่อให้ร้านคาเฟ่อเมซอนเป็นร้านกาแฟระดับโลก”


ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน สารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนัน มีสภาพหรือสินสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทย่อยนั้น ซึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัท พีเบอร์รี่ ไทย จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ