ตลาดกุ้ง (ทะเลไทย) หยุดซื้อ-ขาย 21 ธ.ค.-3 ม.ค 64 

ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร แสดงความรับผิดชอบต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกประกาศด่วน ให้ ตลาดกุ้ง (ทะเลไทย) หยุดทำการซื้อขายตั้งแต่ 21 ธ.ค.-3 ม.ค 64 

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายว่า ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครออกประกาศด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) c]tแสดงความรับผิดชอบต่อที่สิ่งที่เกิดขึ้น ทางชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาคร มีมติให้ ตลาดกุ้ง (ทะเลไทย) หยุดทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 – วันที่ 3 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ชมรมผู้ค้ากุ้งสมุทรสาครขออภัย ที่ทำให้ประชาชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบไปด้วย

แหล่งข่าวจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เปิดเผยว่า ได้รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะกุ้งจับขึ้นมาแล้วไม่วามารถเข้าไปขายยังตลาดในสมุทรสาคร ซึ่งเป็นตลาดขายส่งได้ ต้องเร่งหาตลาดอื่นขายทดแทน

Advertisment