จ่ายประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 หอมมะลิได้สูงสุด 33,975.20 บาท

พาณิชย์ เคาะประกันรายได้ข้าว งวดที่ 9 ข้าว 5 ชนิด ยังได้ต่อเนื่อง หลังราคาข้าวในตลาดต่ำกว่าราคาประกัน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประชุมเพื่อพิจารณาราคาอ้างอิงในการชดเชยประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 9

โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 จำนวน 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 9 งวดติดต่อกัน เพราะทุกชนิดยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้โดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 12,573.20 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,426.80 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,993.73 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 2,006.27 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 9,442.99 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 557.01 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 10,830.42 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 169.58 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคาตลาดอยู่ที่ตันละ 11,503.71 บาท มีส่วนต่างที่ต้องจ่ายตันละ 496.29 บาท

ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 9 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 33,975.20 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 32,100.32 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 16,710.30 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 4,239.50 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 7,940.64 บาท

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

อย่างไรก็ตาม โครงการโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ให้ค่าฝากเก็บตันละ 1,500 บาท เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร สหกรณ์เสียดอกเบี้ย 1% เป้าหมาย 1.5 ล้านตัน และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการ 3% เป้าหมาย 4 ล้านตัน โดยประเมินว่า ในการจ่ายชดเชยงวดต่อไป จะมีข้าวบางชนิดที่ไม่ต้องชดเชย


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ