ก.อุตฯ ออกมาตรการคุมโควิด สั่ง 5 หมื่นโรงงาน 3 ล้านคน ปฎิบัติทันที

Photo by CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP

“สุริยะ” เข้มสถานประกอบการ 28 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงสูงสุด กำชับ 50,000 โรงงาน และคนแรงงานอีกกว่า 3 ล้านคน ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโควิด – 19 ทันที ด้านบุคลากร ก.อุตฯ เหลื่อมเวลาทำงาน ปฏิบัติงานที่บ้าน 50% เริ่ม 5 ม.ค. นี้

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เพื่อแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ทั้งที่อยู่ในหรือนอกนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย, ผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร, ผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,

รวมทั้งเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ใน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง เป็นต้น

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ดรงงานในพื้นที่ดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคดังกล่าวในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว ไม่ให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่นที่อยู่ในหรือนอกโรงงาน โดยในพื้น 28 จังหวัด มีสถานประกอบการ 49,391 โรงงาน จำนวนคนงานกว่า 3,020,000 คนให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ปรับเวลาการปฏิบัติงานของคนงาน 2.คัดกรองพนักงานทุกคน (ตรวจวัดอุณหภูมิ / ตรวจสอบประวัติการเดินทาง) 3.สุ่มตรวจหาเชื้อโควิดในพนักงาน 4.เตรียมสถานที่กักตัวผู้ที่ติดเชื้อ 5.ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันโควิด DMHTT (Distancing / Mask Wearing / Hand Washing / Testing / Thai Cha Na) 6.ใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะในการ Monitor ความเสี่ยงจากการติดเชื้อ

ในส่วนบุคลากรข้าราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.ปรับเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

2.Work From Home 50% ของบุคลากร ลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ใช้การประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ วิดีโอคอล แอปพลิเคชันไลน์ หรืออีเมล์มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ของไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน กระทรวงอุตสาหกรรม จึงมีการออกประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม และหนังสือขอความร่วมมือสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงสูงสุด และบุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามแนวป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมเน้นย้ำการปรับมาตรการในการทำงานจะไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้” นายสุริยะกล่าว

Advertisement