แล็บทดสอบกัญชา สวทช. รายแรกของไทย สมอ. จ่อขึ้นทะเบียน

กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ สำนัก … อ่านเพิ่มเติม แล็บทดสอบกัญชา สวทช. รายแรกของไทย สมอ. จ่อขึ้นทะเบียน