ประเดิม Made in Thailand เหล็กเส้น “มิลล์คอน” ขึ้นทะเบียน ลุยงานก่อสร้างโครงการรัฐ

“มิลล์คอน สตีล” พร้อมส่งเหล็กเข้าโครงการก่อสร้างภาครัฐ หลังสภาอุตสาหกรรมฯขึ้นทะเบียนรับรอง MiT ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โดยคาดการณ์โครงการภาครัฐมีการบริโภคเหล็กไม่ต่ำกว่า 3.8 ล้านตัน

นายประวิทย์  หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของบริษัทฯ  ได้รับเอกสารขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand หรือ MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  (ส.อ.ท.) )ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับอานิสงค์จากโครงการก่อสร้างของภาครัฐมากขึ้น เพราะเนื่องจากรัฐกำหนดให้โครงการก่อสร้างใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งจะพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง MiT ก่อน

ปี 2564 นี้บริษัทฯ มีความพร้อมในการส่งเหล็กเข้าโครงการก่อสร้างของภาครัฐ เพราะนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่มีความแข็งแกร่งแล้ว ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทฯ ก็ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  ซึ่งถือว่ามีความได้เปรียบคู่แข่งขัน  โดยคาดการณ์ว่าปีนี้โครงการก่อสร้างของภาครัฐจะมีการบริโภคเหล็กไม่ต่ำกว่า 3.8 ล้านตัน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสารขึ้นทะเบียนรับรอง Made in Thailand หรือ MiT จะต้องมีฐานการผลิตในประเทศ  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าในประเทศ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่า 60% ของพัสดุที่จะใช้ สำหรับงานก่อสร้างกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ