“จุรินทร์” เตรียม ลงนาม MOU ยูเค ตั้งคณะกรรมการร่วมระดับรัฐมนตรีการค้า

กรมเจรจาฯ เผย “จุรินทร์” เตรียมลงนาม MoU ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศยูเค ในวันที่ 29 มี.ค. 64 ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ยกระดับความร่วมมือสองฝ่าย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของยูเค โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะร่วมลงนามกับนางเอลิซาเบธ ทรัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของยูเค ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

การจัดทำบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ จะเป็นกลไกและเวทีที่ทั้งสองประเทศจะได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยเฉพาะในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพ เช่น เกษตร อาหาร การเงิน และสุขภาพ เป็นต้น

               

ทั้งนี้ กรมฯ ยังเตรียมจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Brexit the Series : โอกาสไทยกับสหราชอาณาจักรนำเทรนด์สุขภาพเจาะตลาดโลก” ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหาร นวัตกรรม และสุขภาพของไทย อาทิ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัท มอร์ ฟูดส์ อินโนเทค จำกัด และแบรนด์ HydroZitla มาร่วมเสวนาถึงโอกาสและความท้าทายในความร่วมมือกันระหว่างไทย-ยูเค ของอุตสาหกรรมดังกล่าว

“การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) และการจัดสัมมนาออนไลน์ข้างต้น ถือเป็นแผนการทำงานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าไทย-สหราชอาณาจักร (ยูเค) ภายหลังจากยูเคออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ได้หารือกับกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของยูเคเป็นระยะ เพื่อร่วมกันทบทวนนโยบายการค้าของสองประเทศ ทำให้เห็นโอกาสและศักยภาพของการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสองฝ่าย”

ทั้งนี้ ในปี 2563 การค้าระหว่างไทยกับยูเคมีมูลค่า 4,875 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเคมูลค่า 3,087 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์และอุปกรณ์ แผงวรจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องจักรกล เป็นต้น และไทยนำเข้าจากยูเคมูลค่า 1,788 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าที่สำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม และเครื่องจักรไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/dnt/เเละรับชมการสัมมนาฯ ผ่านทาง Facebook : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ