คนร.เกาะติดแก้ปัญหา 7 รัฐวิสาหกิจ ธพว.-ไอแบงก์-ทีโอที-กสท.-การบินไทย-ขสมก.-รฟท.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คนร.รับทราบรายงานความคืบหน้าดำเนินการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจำปี 2560 โดยมีสาระสำคัญของข้อสั่งการดังนี้

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) โดยส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและเป็นไปตามแผนที่กำหนดซึ่ง คนร. ได้เน้นย้ำให้ให้ ธพว. สร้างความแข็งแกร่งแก่ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ธพว. เร่งดำเนินการช่วยเหลือ SMEs ในวงเงิน 38,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ SMEที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ และเร่งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2560

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ได้ดำเนินการโอนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPF) ในส่วนของลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และยังอยู่ระหว่างการสรรหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วมดำเนินกิจการ ทั้งนี้ คนร. ได้ให้ ธอท.กำหนดขั้นตอนการหาพันธมิตรให้มีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐ รวมทั้งให้ ธอท.จัดทำแผนปฏิบัติการระยะเร่งด่วนเพื่อให้ ธอท.สามารถดำเนินการได้ต่อเนื่องในระหว่างการสรรหาพันธมิตร

               

บมจ. ทีโอที และบมจ. กสท โทรคมนาคม โดยปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ จำกัด (NBN) ในการดำเนินธุรกิจเคเบิ้ลใยแก้วใต้น้ำและอินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ และบริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด (NGDC) ในการดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ซึ่ง คนร.ได้ให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เร่งจัดตั้งบริษัทลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และเปิดให้บริการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

บมจ. การบินไทย ในปี 2560 การบินไทยมีอัตราการขนส่งผู้โดยสาร (CabinFactor) ที่ดีขึ้นและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยการบินไทยรายงานว่าในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.60 มียอด Cabin Factor อยู่ที่ระดับ 82.1% ทั้งนี้ คนร. ขอให้การบินไทยเร่งเพิ่มรายได้จากผู้โดยสาร และเร่งนำระบบการบริหารรายได้และโครงข่ายที่อยู่ระหว่างการพัฒนามาใช้ และให้นำมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้เป็นคู่เทียบในการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้รายงานความคืบหน้าการจัดหารถ NGV 489 คัน ซึ่งคาดว่าจะจัดหาได้ภายในปีนี้ โดย คนร.ได้ให้ ขสมก.พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการจัดหารถโดยสารแต่ละประเภทเพื่อรองรับการบทบาทการเป็นผู้ประกอบการเดินรถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดย คนร.ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมกำกับให้ รฟท. เร่งดำเนินการตามแผนการพัฒนาที่ดิน Non-Core และให้ทบทวนความเหมาะสมในการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินด้วย รวมทั้งให้มีแนวทางการนำรายได้ที่ได้รับจากการพัฒนาที่ดิน Non-Core มาชำระหนี้สินของ รฟท.อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ ให้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับรูปแบบ ผู้รับผิดชอบหลัก และแผนการบริหารจัดการรถไฟสายสีแดงโดยเร็วให้มีความพร้อมในการเปิดให้บริการในปี 2563 รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมสร้างความชัดเจนและความพร้อมในการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางและการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สินให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน