BOI โรดโชว์ประเทศเป้าหมาย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า แผนการชักจูงนักลงทุน มีเป้าหมายจะชักจูงประเทศที่มีศักยภาพ คือ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน อเมริกา ยุโรป และเลือกนักธุรกิจที่สนใจจะร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีกับไทยจริง ดังนั้น จึงให้สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน 14 แห่งในต่างประเทศระบุชื่ออุตสาหกรรม บริษัทเป้าหมาย S-curve ศึกษารายละเอียด เพื่อใช้มาตรการเชิงรุกเข้าไปแนะนำ รวมทั้งชักชวนเข้ามาลงทุนในไทยโดยตรง และให้กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน หรือหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) เดิม ประสานงาน เชื่อมโยงจับคู่นักลงทุนในอุตสาหกรรม S-curve กับอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต และกับ SMEs ไทย เพื่อให้เป็นซัพพลายเชนรองรับกัน

“หลังจากที่กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) เดินทางมาไทย เราจัดคณะไปติดตามผลการหารือในจังหวัดใหญ่มีแนวโน้มลงทุน และเตรียมจัดสัมมนาใหญ่ในประเทศต้นปีหน้า ให้บริษัทลูกต่างชาติกลับไปสื่อสารให้บริษัทแม่รู้ ซึ่งต้องทำโปรโมชั่นและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) มากขึ้น”

รายงานสถิติการยื่นขอส่งเสริมลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (ม.ค.-มิ.ย.) 2560 มีสัดส่วน 61% ของยอดขอส่งเสริม 371 โครงการ มูลค่า119,029 ล้านบาท เช่น ดิจิทัล รถยนต์ hybrid โดยญี่ปุ่นยังคงสัดส่วนมากที่สุดตามด้วยสิงคโปร์และจีน

               

แหล่งข่าวกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แผนการชักจูงนักลงทุนเป้าหมายตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้สรุปในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) อาทิ BMW Fomm Hitachi Boeing 3M เป็นต้น