ปตท.สผ.เตรียมย้ายแท่นเจาะ-พนักงาน กลับมาทำงานปกติ หลังหยุดปฏิบัติการนอกชายฝั่งเพราะดีเปรสชั่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ออกแถลงการณ์ระบุว่า จากรายงานพยากรณ์อากาศนอกชายฝั่ง (Offshore Weather Services) เกี่ยวกับสถานการณ์พายุดีเปรสชันในอ่าวไทยในขณะนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกชายฝั่งเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ส่งพนักงานและผู้รับเหมาบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติงานเนื่องด้วยสภาพอากาศดังกล่าวกลับขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลา ระงับการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนอกชายฝั่ง ระงับกิจกรรมการสำรวจและการซ่อมบำรุงไว้ชั่วคราว เคลื่อนย้ายแท่นเจาะและเรือสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบออกจากบริเวณพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชเหนือ แหล่งบงกชใต้ และแหล่งอาทิตย์ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัย

จากการพยากรณ์อากาศล่าสุด พายุดังกล่าวจะอ่อนตัวลงภายในค่ำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ปตท.สผ. จะทำการเคลื่อนย้ายแท่นเจาะ พนักงาน และผู้รับเหมา กลับมาดำเนินงานตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้า ปตท.สผ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

               

ปตท.สผ. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ภารกิจเร่งด่วนของ ปตท.สผ. ขณะนี้คือการดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนปลอดภัย ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้เตรียมพร้อมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐานสากลในการตั้งรับภัยต่าง ๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีการประสานงานและฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า ปตท.สผ. มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด