แหล่งเจดีเอจ่ายก๊าซฯ ได้แล้ว เร็วกว่าแผน 1 วัน

แฟ้มภาพประกอบข่าว

นายนพดล ปิ่นสุภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้ติดตามสถานการณ์การซ่อมบำรุงวาล์วบนแท่นผลิตก๊าซ เจดีเอ เอ-18 โดยล่าสุด บริษัท ทรานส์ ไทย – มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด หรือทีทีเอ็ม แจ้งว่าการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบได้ตั้งแต่เวลา 23.05 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจะนะสามารถรับก๊าซฯ ได้ตั้งแต่เวลา 01.11 น. และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักจะนะ จ.สงขลา เริ่มจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีให้กับสถานีบริการในพื้นที่ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สถานการณ์ก๊าซเอ็นจีวีภาคใต้ตอนล่างจึงทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ทั้งนี้ ตลอดช่วงการหยุดผลิตของผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติครั้งนี้ ปตท.ได้จัดส่งเชื้อเพลิงสำหรับภาคการผลิตไฟฟ้าและภาคการขนส่ง ประกอบด้วย น้ำมันดีเซลสำหรับทดแทนการผลิตของโรงไฟฟ้าจะนะ และน้ำมันเตาเพื่อทดแทนการผลิตของโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยมีปริมาณเชื้อเพลิงสำรองเพียงพอต่อการใช้งาน ด้านการจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีให้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้เอ็นจีวีและอุบัติเหตุจากการขนส่งเชื้อเพลิงแต่อย่างใด

“ปตท.ขอขอบคุณ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ใช้ก๊าซเอ็นจีวีทุกท่าน ที่มีส่วนในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การบริหารจัดการต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น” นายนพดลกล่าว