เอสโซ่จับมือเพียวพลังงานไทยขยายสาขาสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าเอสโซ่ โดยจะมีการเปลี่ยนและปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันเพียว จำนวน 49 แห่ง เป็นสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั้งนี้ บริษัท เพียวพลังงานไทย ยังคงเป็นผู้ดำเนินงานบริหารสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว

ยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการการตลาดขายปลีก บริษัทเอสโซ่ฯ กล่าวว่า “ในสภาวะการแข่งขันที่สูงของธุรกิจการค้าปลีกน้ำมันในปัจจุบัน การจำหน่ายน้ำมันคุณภาพของเอสโซ่ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น เพียวพลังงานไทย จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น บริษัทเอสโซ่ฯ มีความยินดีที่จะได้ร่วมทำธุรกิจกับบริษัท เพียวพลังงานไทย ในครั้งนี้และรวมถึงโอกาสที่จะขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ต่อไปในอนาคต”

ผู้บริโภคสามารถซื้อน้ำมันเอสโซ่และน้ำมันเครื่องโมบิลได้ในเครือข่ายสถานีบริการที่เพิ่มขึ้นและสามารถใช้บัตรเอสโซ่ สไมล์ส ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกเป็นส่วนลดใช้แทนเงินสดในการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากร้านค้าพันธมิตร รวมถึงการบริการอย่างดีตามมาตรฐานสถานีบริการเอสโซ่

               

พิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเพียวพลังงานไทย ที่จะต่อยอดธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและเพิ่มความแข็งแกร่งทางธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าเอสโซ่ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดียิ่งในประเทศไทย รวมถึงการมีเครือข่ายและแผนการตลาดที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ในความร่วมมือนี้ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ”

การปรับเปลี่ยนสถานีบริการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2561 โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนสถานีบริการเอสโซ่จากปัจจุบันซึ่งมีจำนวน 544 แห่ง

จากภาพ : พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำมันและให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า ที่โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท  (จากซ้ายไปขวา)

มาโนช มั่นจิตจันทรา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บ. เอสโซ่ฯ
มงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บ. เอสโซ่ฯ
จิมมี่ ฟง ผู้บริหารการตลาดขายปลีก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง
เอ็กซอนโมบิล ฮ่องกง ลิมิเต็ด
ยอดพงศ์ สุตธรรม กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บ. เอสโซ่ฯ
สัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการบริหาร บ. เพียวไทยฯ
กนกพร จารุกุลวนิช กรรมการผู้จัดการ บ. เพียวไทยฯ
พิพิธ พิชัยศรทัต ประธานกรรมการบริหาร บ. เพียวไทยฯ
สุมิตร ชาญเมธี กรรมการบริหาร บ. เพียวไทยฯ