จี้โรงงานผลิตถุงมือยาง ย้ำต้องมีเพียงพอใช้ในประเทศ

ถุงมือยาง

พาณิชย์หารือทุกฝ่าย ย้ำโรงงานผลิตถุงมือยางในประเทศต้องมีเพียงพอ ด้านราคาต้องสอดคล้องต้นทุน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังจากได้เรียกสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยและโรงงานผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ หารือร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมร้านขายยา และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เพื่อติดตามสถานการณ์ ปริมาณและราคาถุงมือยาง (ผลิตจากยางธรรมชาติ) ตลาดในประเทศ พบว่า กำลังผลิตถุงมือยางในประเทศสามารถผลิตได้กว่า 60,000 ล้านชิ้น/ปี (30,000 ล้านคู่)

ในขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศประมาณ 3,500 ล้านชิ้นต่อปี แบ่งเป็นถุงมือยางสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ประมาณ 2,000 ล้านชิ้น/ปี และเป็นถุงมือยางที่จำหน่ายทั่วไปประมาณ 1,500 ล้านชิ้น/ปี โดยโรงงานยืนยันว่ามีปริมาณถุงมือยางเพียงพออย่างแน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสมาคมร้านขายยาและสมาคมเภสัชกรรมชุมชนที่แจ้งว่าขณะนี้ปริมาณสินค้ามีเพียงพอและสามารถสั่งซื้อได้ตามปกติ แต่ความต้องการก็ลดลง เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช้ถุงมือประเภทพลาสติกซึ่งใช้สะดวกและประหยัดกว่า

สำหรับด้านราคาจำหน่ายถุงมือยางที่ปรับสูงขึ้น สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย ชี้แจงว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการสั่งซื้อถุงมือยางจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบที่เป็นยางธรรมชาติปรับสูงขึ้น ซึ่งผลดีต่อทั้งชาวสวนยางและนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้น และยืนยันว่าราคาจะไม่มีการปรับสูงขึ้น โดยราคาจะปรับลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์จะมีถุงมือยางไว้ใช้และมีสำรองอย่างเพียงพอกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงให้โรงงานผู้ผลิตจัดส่งถุงมือยางให้กับองค์การเภสัชกรรมในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้ จำนวน 120 ล้านชิ้น และให้เตรียมสำรองพร้อมส่งมอบอีกเดือนละ 40 ล้านชิ้น


โดยในส่วนโรงพยาบาลเอกชนให้จัดส่งถุงมือยางตามปริมาณที่ต้องการอย่างเต็มที่ รวมทั้งให้กระจายไปยังร้านขายยาและร้านค้าต่าง ๆ ในประเทศเพิ่มขึ้น และโรงงานผู้ผลิตต้องกำหนดราคา ถุงมือยางให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบ และจะได้ตั้งกลุ่มประสานงานระหว่างสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคมร้านขายยา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน และกรมการค้าภายใน เพื่อประสานการกระจายถุงมือยางให้มีเพียงพอ และตรวจสอบราคาต้นทางเพื่อไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคา ซึ่งสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยและโรงงานผู้ผลิตถุงมือยางยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากสถานการณ์ปริมาณและราคาจำหน่ายถุงมือยางยังไม่ดีขึ้นก็ใช้มาตรการเข้มข้นต่อไป และหากพบว่าผู้ค้าส่งค้าปลีกมีการจำหน่ายแพงเกินสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ