ปตท.-บางจากฯ ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 60 สต. เว้น E85 ขึ้น 40 สต. ดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ตีห้า!

ปตท. ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์/ลิตร (เว้น E85 ปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร) ดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ (8 พ.ย. 60) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95 ลิตรละ 35.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.98 บาท
E20 ลิตรละ 25.74 บาท
E85 ลิตรละ 20.84 บาท
ดีเซล ลิตรละ 26.39 บาท
(ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

เวลา 05.00 น. บางจากฯ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด +60 สต. ยกเว้น E85 +40 ส.ต. สำหรับกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม // >> BCP Retail Price: GSH95=28.30 // GSH91=28.03 // E20=25.79 // E85=20.89 // Diesel=26.44 // Hi Premium Diesel S = 30.12 (ราคาดังกล่าวรวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. แล้ว)