ส.อ.ท.วอนรัฐอย่าดองโซลาร์รูฟท็อปด้วยการเก็บค่าสำรองไฟฟ้า

นายสุวิทย์ ธรนินทร์พานิช เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในงานเสวนา เรื่อง “โซลาร์รูฟท็อป จะพลิกโฉมระบบไฟฟ้าอย่างไร” ที่ห้องประชุมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่า ขณะนี้ภาคเอกชนและสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) มีความกังวลต่อนโยบายของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการเก็บค่าสำรองไฟฟ้า (แบ๊กอัพเรต) จากผู้ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์ รูฟท็อป) ว่าอาจจะเป็นการดองทั้งอุตสาหกรรมไม่ให้เกิด หรือมีการขยายตัวไปมากกว่านี้ เนื่องจากจะเป็นภาระกับผู้ผลิตไฟฟ้า ประกอบกับการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวยังมีไม่มาก โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ผลิตหลักก็ยังมีตัวเลขน้อยมาก คาดว่าจะใช้เวลา 3-5 ปีการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจึงจะแพร่หลายและสามารถเก็บตัวเลขผู้ผลิตได้จริง ดังนั้นจึงไม่ควรทำระบบเข้ามาครอบทั้งที่ยังไม่ทราบผลกระทบที่แท้จริง

“เอกชนไม่คัดค้าน เพราะทราบว่าสาเหตุของการเก็บค่าแบ๊กอัพเพื่อต้องการลดภาระสายส่งที่ต้องแสตนด์บายให้พร้อมเมื่อผู้ผลิตโซลาร์ต้องการใช้ไฟจากระบบปกติ แต่อยากให้รอไปอีก 3-5 ปี และไม่ให้เป็นภาระผู้ผลิต เพราะปัจจุบันผลตอบแทนจากการลงทุน หรือค่าไออาร์อาร์จากการผลิตไฟฟ้าเฉพาะอยู่ที่ 7-8% หากมีค่าใช้จ่ายจากแบ๊กอัพอาจทำให้ไออาร์อาร์เหลือ 3%” นายสุวิทย์กล่าว

               

 

ที่มา : มติชนออนไลน์