“จุรินทร์” นั่งหัวโต๊ะ “กกร.” ชู 3 มาตรการใหม่คุมสินค้า

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

กกร.ไฟเขียวต่อมาตรการดูแลสินค้าและบริการควบคุม 1 ปี พร้อมเพิ่ม 3 มาตรการใหม่ เร่งเสนอ ครม.เห็นชอบ คาดมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค.นี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2564 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงรายการสินค้าและบริการควบคุมต่อไป 1 ปี

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยแบ่งเป็นสินค้า 46 รายการ และบริการ 5 รายการ ซึ่งหลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ซึ่งจะทำให้มาตรการดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ได้วันที่ 1 ก.ค. 2564 ถึง 30 มิ.ย. 2565

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ เพิ่ม 3 มาตรการดูแลสินค้า เช่น สินค้าเกษตร สินค้าเหล็ก สินค้าผลไม้ เป็นต้น อีกทั้งยังเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด มีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ หรือการให้บริการขนส่งสินค้าอาหาร

โดยจะพิจารณาค่า GP (gross profit) คือ ค่าคอมมิสชั่นที่ร้านอาหารต้องจ่ายให้กับแอปสั่งอาหาร เนื่องจากแต่ละแพลตฟอร์มมีการคิดค่าบริการที่ต่างกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นธรรมทุกฝ่าย

สำหรับมาตรการเพิ่มเติมเบื้องต้น 3 มาตรการนั้น ประกอบด้วย มาตรการดูแลสินค้า 4 รายการ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดสาลี มันสำปะหลัง และกากดีดีจีเอส (DDGS) จะต้องขออนุญาตขนย้ายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเหล็ก 3 รายการ เช่น เหล็กเส้น เหล็กเคลือบดีบุก เหล็กโครเมียมจะต้องแจ้งข้อมูลการนำเข้า ราคา ปริมาณมาที่กรมการค้าภายใน ขณะที่เหล็กโครเมียมจะต้องปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน มอก.ด้วย

ในด้านของลิขสิทธิ์เพลงได้กำหนดให้เจ้าของลิขสิทธิ์ แสดงข้อมูลเพิ่มเติม 8 รายการ เพื่อดูแลเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ซื้อลิขสิทธิ์ หรือผู้ใช้บริการ โดยการแสดงข้อมูลดังกล่าว เช่น แสดงชื่อเนื้อหา ผู้แต่ง ทำนอง วันหมดอายุเพื่อดูแลเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ได้รับความเป็นธรรม

นอกจากนี้ยังมีมาตรการดูแลสินค้าทางการเกษตร 3 มาตรการใหม่ คือ 1.มาตรการดูแลผัก 5 รายการ คือ มะเขือเทศ พริก ฟักทอง กะหล่ำปี ผลไม้อื่น ๆ ต้องมีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ หากไม่ดำเนินการจะถือว่าผิดกฎหมาย เพื่อดูแลเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรม

2.มาตรการดูแลผลไม้ 9 ชนิด เช่น เงาะ มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ส้ม สับปะรด จะต้องปิดป้ายแสดงราคาในเวลา 08.00 น. หรือก่อนการเปิดรับซื้อ

และ 3.มาตรการดูแลพืชเกษตร 4 รายการ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวเปลือก ห้ามมีการคิดค่าชั่งน้ำหนัก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้รับซื้อนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักราคาในการรับซื้อ หากมีการกระทำความผิดถือว่าผิดกฎหมาย

สำหรับหน้ากากอนามัยยังคงเป็นสินค้าควบคุมที่กำหนดราคาจำหน่ายชิ้นละ 2.50 บาท ส่วนกรณีราคาวัคซีนทางเลือกนั้นมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำกับและดูแลอยู่แล้ว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ