“ประวิตร” ประชุม กนช. ตามติด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน-ภาวะฝนทิ้งช่วง

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

“ประวิตร” นั่งประชุม กนช. ติดตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน พร้อมเตรียมแหล่งน้ำสำรอง-กักเก็บน้ำในพื้นที่เสี่ยงภาวะฝนทิ้งช่วง ก.ค.นี้

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อติดตาม 10 มาตรการรับมือฝนปี 2564 และเตรียมแผนป้องกันที่อาจเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งได้จัดหาแหล่งน้ำสำรองและการเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด

รวมถึงยังได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความใน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ เห็นชอบและเร่งรัดให้หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ผ่านระบบ Thai Water Plan (TWP) เพื่อการเสนอขอรับงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ ตามขนาดความจุของแหล่งน้ำ และตามประเภทของแหล่งน้ำและทางน้ำ


พร้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการลงทะเบียนแหล่งน้ำผ่านระบบ Thai Water Resources เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการในแหล่งน้ำเดียวกันต่อไป

“ในที่ประชุมพลเอกประวิตรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฝน ปี 2564 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้เร่งสื่อสารไปยังประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันที่อาจเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ