CPF ปรับแผนหลัง BREXIT ยกเลิก 119 บริษัทย่อยในอังกฤษ

รง.CPF สระบุรี

CPF ปรับแผนหลัง BREXIT ยกเลิกบริษัทนำเข้าสัตว์ปีก-ธุรกิจจำหน่ายเนื้อสัตว์ 119 บริษัทย่อยในอังกฤษ ชี้ไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานกลุ่ม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ลงนามหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ว่า บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า Westbridge Food Group Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยจำนวน 119 บริษัทในประเทศอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย (1) บริษัทที่นำเข้าสินค้าที่ทำจากเนื้อสัตว์ปีกในประเทศอังกฤษ จำนวน 117 บริษัท ซึ่งจะไม่มีการดำเนินธุรกิจใด ๆ จากการที่ประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการนำเข้าสินค้าภายหลังจากการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (BREXIT)

และ (2) บริษัทที่หยุดการประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ Westbridge Foods (Haydock) Ltd. (ธุรกิจจัดจำหน่ายเนื้อสัตว์) และ Wignall Holdings Ltd. (กิจการลงทุน) ทั้งนี้ การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่ม CPF แต่อย่างใด


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ