คลายล็อก ดันส่งออกมังคุดใต้เข้าจีนผ่านด่านตงซิง-ด่านรถไฟผิงเสียง

จุรินทร์ เผยหลังประชุมร่วมแก้ไขปัญหามังคุดใต้ราคาตก พร้อมร่วมมือทุกฝ่ายเร่งแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาการส่งออกไปจีน ล่าสุดเริ่มคลีคลายแล้วพร้อมหาช่องทางกระจายไปอีก 2 ด่านเพื่อดันส่งออก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ส่งออกผลไม้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นครศรีธรรมราช และชุมพร  สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) สำนักการเกษตรต่างประเทศ (ทูตเกษตร) โดยเฉพาะตลาดจีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่า กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  และล้งเข้าไปรับซื้อมังคุดภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขเชื่อว่าจะสามารถเข้าไปรับซื้อได้โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมพรและนครศรีธรรมราช

ขณะที่ ปัญหาเรื่องของการส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกข้ามแดน ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ก่อนจะไปจีน โดยได้รับรู้ว่ามีปัญหาการขนส่งมีรถบรรทุกตกค้างกว่า 100 คันและติดค้างหลายวันด้วย โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนเวียดนามที่จะส่งออกไปจีน ล่าสุดได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว พร้อมกันนี้ ยังเห็นสมควรให้กระจายการส่งออกไปยังด่านอื่นด้วย ปกติด่านส่งออกผลไม้ไปจีนมี 3 ด่านสำคัญ ปกติผู้ส่งออกนิยมใช้ด่านโหย่วอี้กวาน ซึ่งติดปัญหาการตกค้างหน้าด่าน จึงเห็นว่าควรกระจายไปยังด่าน ด่านตงซิงและด่านรถไฟผิงเสียงด้วย จากนี้จำเป็นจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันต่อไป เพื่อเปิดโอกาสการส่งออกผลไม้ไทย

“การแก้ไขปัญหานี้เนื่องจากพบว่าราคามังคุดใต้ประสบปัญหาราคาตก เนื่องจากผลผลิตปีนี้ออกมาเป็นจำนวนมาก  แต่ไม่สามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดและผู้บริโภคได้ เพราะเจอปัญหาเรื่องของการล็อกดาวน์จากสถานการณ์ของโควิด-19 ปัญหาของการส่งออกเพราะหากมีปัญหาก็จะกระทบต่อเกษตรกรดังนั้น  จึงเร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกในการจำหน่ายออกสู่ตลาด”

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีมาตรการอื่นๆเพิ่ม เพื่อช่วยเหลือโดยสนับสนุนผู้รวบรวมซื้อมังคุดหากรับซื้อเพื่อจำหน่ายในประเทศจะช่วยเหลือที่กิโลกรัมละ 3 บาท หากรวบรวมเพื่อรับซื้อเพื่อการส่งออกจะช่วยเหลือกิโลกรัมละ 5 บาท พร้อมกันนี้ ยังช่วยเหลือในการทำกล่องเพื่อจำหน่ายผลไม้ทางไปรษณีไทย 2 แสนใบ โดยเกษตรกรสามารถประสานเพื่อรับกล่องเพื่อนำไปใส่ผลไม้จำหน่ายได้ พร้อมประสานไปรษณีให้เปิดทำการโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ปิดทำการอยู่ในตอนนี้

อีกทั้ง ยังได้ประสานสถานีบริการน้ำมันอย่าง ปตท.และบางจาก ในการเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำมังคุดใต้ไปจำหน่ายเพื่อเป็นช่องทางในการระบายผลไม้ให้เกษตรกรได้มีรายได้ พร้อมกันนี้ ยังได้ผลักดันการทำสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยมีเป้าหมายในการรับซื้อที่ 20,000 ตัน พบว่ามีการทำสัญญาซื้อ-ขายไปแล้ว จำนวน 17,600 ตัน และตนยังได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด หรือ เซลล์แมนจังหวัดต่างๆในการเชื่อมโยงจำหน่ายมังคุดใต้ ซึ่งสามารถกระจายการซื้อ-ขายไปแล้ว  200 ตัน อย่างไรก็ดี กระทรวงพารณิชย์ร่วมกับช่อง 5 ในการรณณรงค์การบริโภคมังคุดด้วย