สุดกร่อย! กรมการค้าต่างประเทศเปิดประมูล’มัน’ล็อตสุดท้าย มีเอกชนแค่ 2 รายยื่นเอกสารฯ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดประมูลมันฯ ล็อตสุดท้ายกร่อย มีเอกชนแค่ 2 รายยื่นเอกสารคุณสมบัติประมูลทั่วไป 3,449 ตัน ส่วนมันเสื่อม 263 ตันไร้คนยื่นประมูล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 กรมการค้าต่างประเทศ เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมประมูลมันในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ โดยเป็นมันเส้นเพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป 3,449.620 ตัน และเพื่อการจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณ 263.374 ตัน ยื่นวงเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมประมูล โดยพบว่า มีผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วม 2 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลเพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป 2 ราย ขณะที่การร่วมประมูลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมยังไม่มีผู้ประกอบการเข้ายื่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

               

อย่างไรก็ดี ในวันที่ 21 กรฎาคม 2560 กรมฯจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ และเปิดให้เปิดยื่นซองซื้อต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับปริมาณมันที่นำออกมาประมูลครั้งนี้ เป็นไปตามคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง ซึ่งได้เห็นชอบให้ดำเนินการระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งคุณภาพมันสำปะหลังก็เป็นไปตามระยะเวลาที่เก็บรักษา คุณภาพก็เสื่อมไปบ้าง จึงต้องการเร่งระบายออกมาให้หมด เพื่อลดภาระการจัดเก็บรักษา ซึ่งอยู่ที่เดือนละกว่า 1 แสนบาท โดยหากระบายมันฯในส่วนนี้หมด ก็จะทำให้สต็อกมันสำปะหลังของรัฐบาลคงเหลือเพียง 98,000 ตัน ที่อยู่ระหว่างที่องค์การคลังสินค้า หรือ อคส. อยู่ระหว่างทำแผนเจรจาขายมันสำปะหลังในส่วนนี้ ให้กับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อการระบายต่อไป