เกษตรกร 7.67 ล้านคน รอเฮ! ประกันรายได้ปี 3 จ่อเข้า ครม. เร็ว ๆ นี้

เกษตรกร
FILE PHOTO : INDRANIL MUKHERJEE/AFP

พาณิชย์เตรียมเดินหน้าโครงการประกันรายได้ปี 3 กับพืช 5 ชนิด คาดจะเสนอคณะรัฐมนตรี ได้ในเดือนตุลาคม 2564 นี้ โดยจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ 7.67 ล้านคน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน กำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 3 กับสินค้าเกษตร 5 รายการ คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และยางพารา ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมโครงการประกันรายได้ เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ขณะนี้โครงการประรายได้เกษตรกร ปี 2 ที่โครงการที่ดำเนินการจบแล้ว ได้แก่ ข้าวเปลือก และยางพารา ส่วนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และมันสำปะหลัง ที่ผ่านมาสินค้าเกษตรที่อยู่ในโครงการเมื่อราคาตลาดต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ไว้ เกษตรกรจะได้รับการชดเชยส่วนต่าง แต่ปัจจุบันพบว่าสินค้าเกษตรแต่ละชนิดมีราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยล่าสุด ราคาข้าวเปลือกเจ้าอยู่ที่ตันละ 8,500-8,600 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% กิโลกรัม ละ 9.10 บาท ปาล์มน้ำมันทลาย กิโลกรัมละ 6.20-7.30 บาท น้ำมันปาล์มดิบ กิโลกรัมละ 34-35 บาท และมันสำปะหลัง กก.ละ 2.50 บาท เป็นต้น เป็นช่วงที่ราคาตลาดดีเกษตรกรขายได้ราคา อีกทั้ง ยังมีมาตรการเสริม การเร่งหาตลาดของกระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ระหว่างนี้กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างเร่งจัดเตรียมโครงการประกันรายได้ปี 3 ซึ่งมีทั้งศึกษาราคา ตลาด เพื่อกำหนดราคาประกันรายได้ให้กับพืช 5 ชนิด เพราะราคาสินค้าเกษตรแต่ละชนิดต่างกัน พร้อมกันนี้ ก็ต้องพิจารณามาตรการเสริมเพื่อที่จะดำเนินการคู่ขนานด้วย เพื่อรักษาระดับราคา เกษตรกรขายได้ราคา ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแต่ละรายการพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยเร็วที่สุด หรือคาดว่าน่าจะเสนอได้ประมาณเดือนต.ค.2564 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตสินค้าเกษตรเริ่มทยอยออกสู่ตลาด


“การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2 ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในช่วงที่ราคาผลผลิตต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.5 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.78 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 3 ก็จะเดินหน้าในหลักการเดียวกัน โดยหากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประกันรายได้ รัฐบาลก็จะโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรผ่านบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ”

โดยราคาประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ข้าวหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ราคายางแผ่นดิบ 60 บาท ราคาน้ำยางสด 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท มันสำปะหลังกก.ละ 2.50 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 8.50 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 4 บาท หากราคาตลาดสูงกว่านี้เกษตรกรได้ประโยชน์ แต่ถ้าราคาตามกลไกตลาดไม่ถึงราคาที่ประกันรายได้ไว้นี้เกษตรกรก็รับเงินส่วนต่างไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ