AWC ผนึกรัฐ เปิดตัว Phenixbox.com แพลตฟอร์มขายสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดตัว Phenixbox.com แพลตฟอร์มค้าส่งในประเทศน้องใหม่ เริ่ม Kick-off ด้วยการโปรโมตสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยมจากสหกรณ์ไทย 

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC จัดโปรเจกต์ Kick-off เปิดตัวแพลตฟอร์ม Phenixbox.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มค้าส่งในประเทศแบบครบวงจร มีระบบการบริหารจัดการ การสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า และการจับคู่ธุรกิจ โดยมีสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ไทยเกือบ 40 รายการ เช่น ข้าว โคนม และโคเนื้อที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับพรีเมี่ยม และมีความพร้อมสำหรับการค้าส่งแบบลอตใหญ่ กลุ่มผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมในปริมาณมาก หมดกังวลเรื่องกำลังการผลิตได้เลย 

“การผลักดันสินค้าเกษตรจากสหกรณ์ขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Phenixbox.com จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อจากในประทศได้เลือกช็อปสินค้าเกษตรในแบบค้าส่งออนไลน์จากผู้ผลิตโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้เสียเวลา นอกจากนี้กรมยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ AWC เตรียมจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) กับโรงแรมและบริษัทต่าง ๆ ในเครือ TCC Group ในเดือนสิงหาคมนี้  เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายได้มาพบกันในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเจรจาธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเกษตรสามารถจำหน่ายได้มากขึ้นในประเทศ ตั้งเป้าช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดและเพิ่มฐานลูกค้าให้หลากหลายและกว้างขึ้น เป็นการกระจายสินค้าเกษตรที่มีโอกาสเน่าเสียง่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

หากผู้ประกอบการท่านใดสนใจที่จะเป็นคู่ค้ากับสหกรณ์ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ได้เลย การผลักดันสินค้าเกษตรขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เป็นแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมกับอีก 25 หน่วยงาน จัดให้มี “ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตรไทย” ในรูปแบบแพลตฟอร์มกลาง เพื่อเปิดช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อจากต่างประเทศ และแพลตฟอร์ม  Phenixbox.com ของ AWC โดยตั้งเป้าให้สินค้าเกษตรมียอดขายเพิ่มขึ้น และเข้าถึงคู่ค้ากลุ่มใหม่ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า AWC เห็นถึงโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจออนไลน์และพร้อมร่วมผลักดันการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านแพลตฟอร์ม Phenixbox.com เพราะมั่นใจในศักยภาพของเครือข่ายสหกรณ์และคุณภาพของสินค้าเกษตรระดับพรีเมี่ยมของไทย โดยจะมุ่งหาตลาดกลุ่มใหม่ทั้งในภาคครัวเรือนและผู้ประกอบการที่ต้องการสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมแบบบิ๊กลอต ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าเกษตรพรีเมี่ยมที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยลดปัญหาปริมาณสินค้าทางการเกษตรไม่เพียงพอ นอกจากนี้ AWC ยังมีแผนเชื่อมโยงพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น โรงแรมในเครือ AWC และบริษัทต่าง ๆ ในเครือ TCC Group 

Advertisment

นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการจับคู่ทางธุรกิจออนไลน์ เพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมให้ภาคการเกษตรได้มีโอกาสในการสร้างรายได้และขยายธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเกษตรกรและคนไทยต่อไป 

สามารถเข้าไปเลือกชมรายการสินค้าที่ https://www.phenixbox.com/Thai_agricultural และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0-2547-5961 หรือสายด่วน 1570 หรือดูรายละเอียดได้ที่  www.dbd.go.th